Month: juni 2016

Verslag: toekomst geoinformatievoorziening Suriname

KadIntGlisLogosAls onderdeel van het project:
Ketenverbetering land, data- en informatievoorziening Suriname
heeft het MI-GLIS i.s.m. Kadaster Internationaal
op 14 juni 2016 een lezing verzorgd met als titel:

Enige Toekomst Perspectieven voor de Land Administratie en Geo-Informatievoorziening
  in Suriname”.

Gastspreker: Christiaan Lemmen Ph.D, Sr. Geodetic Advisor van Kadaster Internationaal
in Nederland, tevens Directeur van de International Office of Cadastre and Land Records
binnen de International Federation of Surveyors (FIG) en mede-auteur van de International
Standards for the Land Administration Domain.

160620DownloadSlidesLemmenDe slides van de lezing kunt u hier downloaden.

 

Kadaster International technische assistentie

 • Kad. Int'l & Business Dev.
  Kad. Int'l & Business Dev.
 • Scrum sessie
  Scrum sessie
 • Kantoor v/d Bewaarder
  Kantoor v/d Bewaarder
 • MI-GLIS IT
  MI-GLIS IT
 • Kad. Int'l Team
  Kad. Int'l Team

 

In het kader van het project “Ketenverbetering vastgoedregistratie Suriname”, werkt het MI-GLIS samen met Kadaster International. De komende twee (2) weken wordt er nauw samengewerkt met expertise uit Kadaster Nederland, waaronder:

 • Christiaan Lemmen, Ph.D., mede auteur van de ISO standaard voor Land Administration Domein (ISO 19152). Lemmen heeft in meer dan 50 landen ervaring met het opzetten van een ‘Fit-for-Purpose Land Administration’
 • Paul Saers: Senior Geodetic Advisor for Kadaster International op het gebied van land administration, automatisering en processen. Hij heeft werkervaring opgedaan in Namibie, Algerije, Rwanda, Egypte, Bangladesh en Aruba.
 • Mathilde Molendijk, Project Manager vanuit Kadaster International. Molendijk is Regio Manager te Kadaster International, gespecialiseerd in land administratie Latijns Amerika. Voor haar intrede bij Kadaster International, was Molendijk Programme manager aan de Vrije Universiteit in Amsterdam van onder andere de master UNIGIS (www.unigis.net) opleiding.
 • Richard Metz: Senior IT manager Kadaster Nederland.

Lezing: toekomst geoinformatievoorziening Suriname

KadIntGlisLogosHet MI-GLIS voert sedert het vorig jaar in samenwerking met ‘Kadaster International’
het project “Ketenverbetering land, data- en informatievoorziening Suriname” uit. Dit project beoogt het proces van landinformatie en eigendomsregistratie in Suriname te verbeteren. Het uiteindelijk effect van deze verbetering zal moeten zijn dat de rechtszekerheid met betrekking tot de registratie van onroerende goederen wordt verbeterd en dat Suriname daarmee in een veel betere concurrentie positie zal komen te verkeren.
In het kader van bovengenoemd project wordt ook aandacht besteed aan de geografische informatie (geo-informatie) voorziening in Suriname. De geo-informatie voorziening is in ons land nog niet voldoende ontwikkeld. Binnen de United Nations en andere internationale organisaties is echter reeds geruime tijd de discussie opgelaaid over de intensivering van het gebruik van geo-informatie voor sociaal- economische analyses.
Het MI-GLIS beijvert zich het belang van geo-informatie te onderstrepen en heeft zichgislayersDrop tot doel gesteld om een belangrijke spil te worden in de productie en het beheer van geo-informatie in Suriname.
In bovengenoemd verband zal het MI-GLIS een lezing organiseren welke zal worden
verzorgd door de heer Christiaan Lemmen Ph.D, die vanwege zijn rijke ervaring in heel veel ontwikkelingslanden ongetwijfeld een belangrijke bijdrage kan leveren aan de discussie over het belang en gebruik van geo-informatie in Suriname.
Christiaan Lemmen is Sr. Geodetic Advisor van Kadaster Internationaal in Nederland. Hij is tevens Directeur van de International Office of Cadastre and Land Records binnen de International Federation of Surveyors (FIG). De heer Lemmen is één van de auteurs van de International Standards for the Land Administration Domain. Christiaan Lemmen heeft ervaring opgedaan in meer dan 50 landen.

Langs deze weg nodigen wij u uit ter bijwoning van eerdergenoemde lezing.Lemmen

Datum: dinsdag 14 juni 2016
Tijd: 19:30 – 21:30
Plaats: University Guesthouse aan de Leysweg
Onderwerp: “De toekomst van de Geo-informatievoorziening in Suriname.”

Gelieve uw participatie te bevestigen per email naar info@miglis.sr of telefonisch per 403785 ext. 257

Toewijzingsbeschikking ontvangen?

Toewijzingsbeschikking ontvangen?toewijzingsbesch
Heeft u een toewijzingsbeschikking ontvangen? Bekijk hier de volgende stappen die u bij Ministerie ROGB en daarna het MI-GLIS onderneemt.

Hoe vraagt u domeingrond aan?

Het aanvragen van domeingrond gaat hoofdzakelijk via het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (ROGB). Vanaf het moment dat u een toewijzingsbeschikking ontvangen heeft van de Minister, begeeft u zich naar het MI-GLIS. Voor de juiste informatie over de stappen vooraf raadpleegt u de informatie bij het desbetreffende Ministerie:

 • www.gov.sr of
 • http://www.gov.sr/ministerie-van-rgb/contact.aspx of
 • http://www.gov.sr/themas/huisvesting/grondaanvraag.aspx

Heeft u een toewijzingbeschikking?

Ga verder met de volgende stappen:

Stap 1) Controleer goed wat de dagtekening is van uw toewijzingsbeschikking; dat is de datum waarop de Minister van ROGB de toewijzingsbeschikking getekend heeft.

Stap 2) Zorg ervoor dat u binnen 4 maanden na dagtekening (zie stap 1) de toewijzingsbeschikking indient bij het MI-GLIS. Zorg ervoor dat u alle stukken heeft bij indiening, toewijzingsbeschikking, originele kaart en C-formulier. Indienen kan elke werkdag tussen 08:00 en 12:00. Na 12:00 worden alle aangeboden stukken zorgvuldig verwerkt, zodat deze (na gemiddeld een maand) afgeleverd kunnen worden door het MI-GLIS aan het Ministerie van ROGB.

Belangrijke aandachtspunten:

 • Indieningsformulier; u ontvangt bij het MI-GLIS een indieningsformulier welke u bij de afdeling Expeditie van Domeinkantoor toont (zie stap 3). Het MI-GLIS zorgt voor overschrijving in de registerboeken en geeft uw transport akte door aan Domeinkantoor van het Ministerie van ROGB.
 • Vervaldatum; als bijvoorbeeld de dagtekening op uw toewijzingsbeschikking 2 januari 2016 is, dan moet u voor 2 mei 2016 langs bij het MI-GLIS. Als u niet binnen de vier (4) maanden komt, vervalt uw toewijzingsbeschikking van rechtswege.
 • Aanmelding; geef bij uw bezoek aan het MI-GLIS direct door aan de wachtkamer coordinator dat u er bent voor indiening van uw toewijzingsbeschikking.

Stap 3) Een (1) maand na indiening bij het MI-GLIS kunt u contact opnemen met de afdeling Expeditie bij het Domeinkantoor (op de donderdag en vrijdag) van het Ministerie van ROGB. Neem daarbij uw indieningsformulier mee welke u van het MI-GLIS meekreeg (zie stap 2). Aldaar kunt u informeren naar uw transport akte.

Reminders

Wilt u een kopie perceelkaart of een overzichtskaart aanvragen, lees hier hoe u dit kunt doen.

Wilt u een hypothecaire uittreksel aanvragen, lees hier verder hoe u dit het best kunt doen. Bekijk ook de video voorlichting.