Month: juli 2017

Artikel: Registering Property – the path to digitization

 • In de afgelopen vijf jaar hebben 37 economieën hun grondregistratie geautomatiseerd.
 • In landen waar de grondregistratie geautomatiseerd is, is de wachttijd voor overdrachten met 38% verminderd. Landen die dat niet hebben gedaan is de wachttijd met slechts 7% afgenomen.
 • Voordat de overstap gemaakt wordt naar digitalisering van de grondregistratie, moet er rekening gehouden worden met wettelijk draagvlak, haalbare technologische mogelijkheden en personeels –en sociale factoren.
 • Het overgaan tot volledige digitalisering is een proces van enkele stappen. Het begint bij het digitaliseren en automatiseren van het grondregistratie systeem en groeit naar dienstverlening met volledige online registratie van onroerende goederen.
  Na de digitalisering kan de grondregistratie verder uitbreiden in het verlenen van diensten, zoals het ontwikkelen van mobiele applicaties en het verbinden van diensten en data aan andere instanties.

Download het volledige artikel hier.

PerceelsID statistieken

Key-figures 2017, Q1 & Q2

PerceelsID statistieken

 • Totaal verwerkt in 2017, Q1 & Q2: 541
 • Gemiddelde aantal per maand in Q2: 112
 • Gemiddelde verwerkingstijd in werkdagen in die periode: 3 tot 5.

Hypothecaire uittreksel statistieken

Key-figures 2017, Q1 & Q2

Hypothecaire uittreksels

 • Totaal verwerkt in 2017, Q1 & Q2: 11.682
 • Gemiddelde aantal per maand in die periode: 1947
 • Gemiddelde verwerkingstijd in werkdagen in die periode: 2.