Maand: december 2020

Tijdelijke stopzetting dienstverlening verlengd t/m 28 december 2020

Bekendmaking

In navolging op eerdere berichtgeving rondom de bevestiging van een COVID-19 besmette medewerker bij het MI-GLIS, zijn wij helaas geconfronteerd met nog 2 besmettingen. Voorts is het overgrote deel van onze medewerkers in thuisquarantaine geplaatst.

Derhalve informeren wij u dat de tijdelijke stopzetting van de dienstverlening, na overleg met het B.O.G., wordt verlengd tot en met maandag 28 december 2020.

De dienstverlening zal op dinsdag 29 december 2020, in aangepaste vorm, worden hervat.

Onze excuses voor het ontstane ongerief, wij stellen de gezondheid van u en onze medewerkers centraal.

Het bestuur van het MI-GLIS.

Tijdelijke stopzetting dienstverlening t/m 23 december 2020

Bekendmaking

In navolging op eerdere berichtgeving rondom de bevestiging van een COVID-19 besmette medewerker bij het MI-GLIS, informeren wij u dat de tijdelijke stopzetting van de dienstverlening, na overleg met het B.O.G., wordt verlengd tot en met woensdag 23 december 2020.

Wij berichten u wanneer de dienstverlening zal worden hervat.

Onze excuses voor het ontstane ongerief, wij stellen de gezondheid van u en onze medewerkers centraal.

Het bestuur van het MI-GLIS.

Bekendmaking kantoorsluiting 21 december 2020 v.w. COVID-19 besmetting

Hedenmiddag 20 december 2020 werden wij geconfronteerd met het bericht dat een medewerker van het MI-GLIS positief is getetst op het covid-19 virus.

Vanaf het nieuws bekend is geworden, is nauw overleg met het BOG geweest en zijn naar aanleiding hiervan de nodige maatregelen getroffen.

Zo zal het MI-GLIS kantoor op maandag 21 december worden ontsmet en zal het kantoorgebouw naar aanleiding hiervan gesloten zijn.

Wij betreuren het feit dat onze klanten en relaties onze dienstverlening moeten ontberen, maar wij kiezen voor de veiligheid van u en onze medewerkers.

We doen al hetgeen dat mogelijk is om de continuïteit te waarborgen.

De situatie zal bepalend zijn wanneer het MI-GLIS haar diensten optimaal kan leveren.

Het bestuur van het MI-GLIS.