Aangepaste dienstverlening

Hierbij maakt het MI-GLIS bekend, dat i.v.m. de huidige situatie die is ontstaan door de COVID-19 pandemie, haar kantoor alleen op de dinsdag en donderdag wordt opengesteld voor het publiek en wel voor aanvragen van documenten m.b.t. de openbare registers.
De opening geschiedt telkens van 08:00 tot 11:00 uur v.m.

Het kantoor van de GLIS-landmeter blijft vooralsnog gesloten voor het publiek.

De dienstverlening in Nickerie is voorlopig aangehouden.

Met notariaten, landmeters, banken, etc worden aparte afspraken gemaakt.

Wij verzoeken het publiek slechts voor dringende zaken
het kantoor te bezoeken en zoveel mogelijk gebruik
te maken van onze online diensten (www.miglis.sr).

Om het publiek tegemoet te komen, kunnen tot nader order hypothecaire uittreksels ook via het emailadres van de Klantenservice aangevraagd worden t.w.: ks@miglis.sr Aan uw emailbericht moeten zijn toegevoegd:

  1. uw telefoonnummer
  2. duidelijke scan/foto van uw ID kaart
  3. een duidelijke scan/foto van
  4. een perceelkaart of
  5. een oud hypothecair uittreksel of
  6. een transportakte
    Let op: een huisadres is niet voldoende voor een aanvraag.

Wij danken u voor uw begrip.

Het Bestuur van het MI-GLIS.