AANVRAGEN VGO’S tbv DE KLANT

BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Geachte klant,

Recent is gebleken dat er door derden verklaringen van geen onroerend goed worden aangevraagd, bedoeld voor de uitgifte van gronden ten behoeve van belanghebbenden.
Hierbij willen wij u erop wijzen dat in het kader van de privacy schending, de verklaring van geen onroerend goed door de belanghebbende zelf, door een derde middels machtiging of bij collectieve aanvraag door het Ministerie van Grondbeheer en Bosbeleid kan worden aangevraagd.

Vertrouwend u te hebben geïnformeerd, verblijven wij.

Het Bestuur van het MI-GLIS