Author: web administrator

Bekendmaking benoeming mr. Glenda Heikerk


BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Het Bestuur van het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) maakt bekend dat hoewel mevrouw Mr. Glenda L. Heikerk per 01 september 2019 is benoemd tot Bewaarder, de waarneming door de heer Mr. Norman U. Doorson zal plaatsvinden tot en met 30 september 2019.

Aan belanghebbenden wordt verzocht om alle officiële stukken t.b.v. de Bewaarder tot en met 30 september 2019 te richten aan de heer Mr. Norman U. Doorson (waarnemend bewaarder).

Vanaf 1 oktober 2019 dienen alle officiële stukken t.b.v. de Bewaarder te worden gericht aan mevrouw Mr. Glenda L. Heikerk.

Het publiek wordt gevraagd om hiermee rekening te houden.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.miglis.sr of op ons kantoor aan de Primulastraat no. 1 en wel de 1e etage. Telefoon: 403783

Wijziging openingstijden KvG


BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Beste klant,

Het Bestuur van het Management Instituut GLIS (MI – GLIS) maakt hierbij bekend dat, met ingang van 01 augustus 2019, de openingstijden zijn gewijzigd voor de volgende diensten bij het Kantoor van de GLIS – landmeter (KvG).

U bent van 08.00 – 12.00u terecht bij de Frontdesk voor:

  1. Het aankopen van kaartmateriaal;
  2. Het aanvragen van informatie uit het MI – GLIS bestand.

Gelieve hiermee rekening te willen houden.

CORS SRBR (Brokopondo) Offline

Beste CORS gebruiker,

Hierbij willen wij u doorgeven dat Station SRBR, wegens een defect aan de GNSS ontvanger tot nader order offline is.

Wij doen alles eraan om dit station zo snel mogelijk weer online te krijgen. U wordt zo snel als mogelijk op de hoogte gesteld wanneer dit station weer online is.

Onze verontschuldigingen voor het ontstane ongerief.

16 juli 2019

 

Waarneming functie Bewaarder


BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Het Bestuur van het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) maakt bekend dat de functie van
Bewaarder wordt waargenomen door de heer Mr. Norman Ulrich Doorson.

Het publiek wordt gevraagd om hiermee rekening te houden.

Voor meer informatie kunt u terecht op ons kantoor aan de Primulastraat no. 1 en wel de 1e etage.
Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer: 403783.

Storing station PMB1

Beste CORS gebruiker,

Vanwege een interne stroom storing bij de MAS is station PMB1 (Paramaribo), tijdelijk niet beschikbaar voor NTRIP diensten.
Onze verontschuldiging voor het ontstane ongerief.

De MAS werkt eraan om deze storing spoedig op te heffen.

16 mei 2019

Nieuw station (SRMG) toegevoegd aan het NGRS netwerk

“Beste CORS gebruiker,

Middels dit bericht willen wij u meedelen dat er sinds kort een nieuw station (SRMG) is toegevoegd aan het NGRS netwerk.
De GNSS antenne van het station is aan het gebouw van Telesur te Moengo in het district Marowijne.

De onderstaande Mountpoints zijn geactiveerd voor het station:
– SRMG_RTCM
– SRMG_RTCM23
– SRMG_ CMRp
– SRMG_CMRx
– SRMG_CMR

De ruwe data van dit station is te downloaden via de onderstaande link:
ftp://corsdata.miglis.sr/SRMG/

Gezien het feit dat het MI-GLIS ook afhankelijk is van derden, verzoeken wij u voor vertrek naar Marowijne voor metingen contact op te nemen met de CORS afdeling zodat u geïnformeerd wordt over de status van het Station”

28 februari 2019

Nieuw station (SRTS) toegevoegd aan het NGRS netwerk

“Beste CORS gebruiker,

Middels dit bericht willen wij u meedelen dat er sinds kort een nieuw station (SRTS) is toegevoegd aan het NGRS netwerk.
De GNSS antenne van het station is aan het gebouw van het onderstation van Telesur te Soemboredjo, in het district Coronie

De onderstaande Mountpoints zijn geactiveerd voor het station:

  • SRTS_RTCM
  • SRTS_RTCM23
  • SRTS_ CMRp
  • SRTS_CMRx
  • SRTS_CMR

De ruwe data van dit station is te downloaden via de onderstaande link:
ftp://corsdata.miglis.sr/SRTS/

Gezien het feit dat het MI-GLIS ook afhankelijk is van derden, verzoeken wij u voor vertrek naar Coronie voor metingen contact op te nemen met de CORS afdeling zodat u geïnformeerd wordt over de status van het Station”

21 januari 2019

MI-GLIS & ECLAC houden workshop “Towards a National Integrated Geospatial Framework in Suriname”

Van 5 tot en met 7 december 2018, heeft het Management Instituut Grondregistratie en Land Informatie Systeem (MI-GLIS), in samenwerking met de United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), een workshop gehouden in de Banquet Hall van Torarica Resort & Casino. Deze workshop had als titel “Towards a National Integrated Geospatial Framework in Suriname” en had als doel een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de bewustwording over en het vergaren, delen en verbeteren van ruimtelijke data in ons land. Tweeëntwintig (22) Surinaamse organisaties en bedrijven hebben aan de drie dagen durende workshop geparticipeerd. Bij de workshop hebben enkele deelnemers, te weten het MI-GLIS, het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), de NV Energie Bedrijven Suriname (NV EBS) en de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) presentaties gehouden over het gebruik en genereren van ruimtelijke data binnen hun organisaties.
De vertegenwoordiger van de ECLAC, de heer Alvaro Monett, heeft diverse presentaties over het gebruik van spatial data verzorgd, waarbij ook voorbeelden gegeven zijn van landen uit de regio, namelijk Chili en Panama.
Het is de bedoeling dat het MI-GLIS samen met andere organisaties in Suriname, een netwerk op het gebied van ruimtelijke data en informatie, opzet en onderhoudt.
De workshop is het vervolg op een onderzoek naar ruimtelijke data bij verschillende bedrijven en organisaties in Suriname, welke in 2017 door het MI-GLIS afgerond werd.

Nieuw station (SRHR) toegevoegd aan het NGRS netwerk

“Beste CORS gebruiker,

Middels dit bericht willen wij u meedelen dat er sinds kort een nieuw station (SRHR) is toegevoegd aan het NGRS netwerk.
De GNSS antenne van het station is aan het gebouw van het onderstation van Telesur te Henar, in het district Nickerie.

De onderstaande Mountpoints zijn geactiveerd voor het station:
– SRHR_RTCM
– SRHR_RTCM23
– SRHR_ CMRp
– SRHR_CMRx
– SRHR_CMR

De ruwe data van dit station is te downloaden via de onderstaande link:
ftp://corsdata.miglis.sr/SRHR/ .

Gezien het feit dat het MI-GLIS ook afhankelijk is van derden, verzoeken wij u voor vertrek naar Nickerie voor metingen contact op te nemen met de CORS afdeling zodat u geïnformeerd wordt over de status van het Station”.

26 november 2018