Auteur: MI-GLIS

Taxatie statistieken

PerceelsID statistieken

Hypothecaire uittreksel statistieken

Akte statistieken

Bekendmaking telenet storing Telesur netwerk

Geachte klant,

Hierbij informeren wij u, dat het MI-GLIS kantoor, vanwege een telenet storing op het netwerk van Telesur momenteel niet telefonisch noch online te bereiken is. Als gevolg daarvan is het niet mogelijk gebruik te maken van onze online diensten.

Zodra de storing is verholpen en onze diensten weer operationeel zijn, zullen wij u daarover informeren. Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor het ongerief en rekenen op uw begrip.

Namens het bestuur van het MI-GLIS

Bekendmaking i.v.m. COVID-19 positieve medewerkers en mogelijke stagnatie in de werkzaamheden

Geachte klant,

Het MI-GLIS is, door de huidige COVID-19 situatie, ook aan het begin van het nieuwe jaar geconfronteerd met medewerkers die positief zijn getest op het COVID-19 virus. Vanwege deze overmachtssituatie zal onze dienstverlening niet optimaal kunnen geschieden en kan er een stagnatie optreden.

Het MI-GLIS doet er alles aan om de dienstverlening voortgang te doen vinden, weliswaar beperkt.

Wij rekenen op uw begrip voor de ontstane situatie en doen een beroep op u zich strikt te houden aan de COVID-19 protocollen.

Het bestuur van het MI-GLIS.

Bekendmaking Klanttevredenheidsonderzoek

Bekendmaking-Klanttevredenheidsonderzoek

Het MI-GLIS zal van 13 januari tot en met 27 januari 2022 een klanttevredenheids-onderzoek uitvoeren. De doelen van dit onderzoek zijn:

  1. te weten komen hoe de cliënten / de partners van het MI-GLIS in het werkveld denken over de manier waarop het MI-GLIS omgaat met haar cliënten in relatie tot de producten en diensten, die geleverd worden door het MI-GLIS;
  2. als organisatie kennis nemen van verbeteringen / aanvullingen / eventueel nieuwe diensten, die door de samenleving / de cliënten als te zijn gewenst, kenbaar worden gemaakt;
  3. te werken aan de verbeterpunten, die bekend worden uit het onderzoek, waardoor de dienstverlening van het MI-GLIS beter en efficiënter wordt;
  4. de sterke kanten van de organisatie, die uit het onderzoek bekend worden, delen met alle betrokkenen.

U bent burger/ algemene cliënt van het MI-GLIS en uw mening over onze organisatie is zeker ook belangrijk.

U wordt in de gelegenheid gesteld om het enquêteformulier digitaal en anoniem in te vullen en aan het MI-GLIS te doen toekomen. Dit kan via de website van het MI-GLIS (www.miglis.sr).

Indien u de enquête in hardcopy wil invullen, is dat ook mogelijk. Dat kan op het kantoor aan de Mr. J. Lachmonstraat 187 (hoek Hindilaan). U vult aldaar het enquête formulier (anoniem) in en deponeert het in de speciaal daartoe geplaatste box op het kantoor van het MI-GLIS.

Als u vragen hebt of als er onduidelijkheden zijn i.v.m. het bovenstaande, kunt u zich wenden tot mw. Karin Blufpand (via het email adres karinblufpand@miglis.sr of via telefoon: 403783 tst. 257).

Wij stellen uw participatie in eerdergenoemd klanttevredenheidsonderzoek op prijs en danken u bij voorbaat voor uw participatie.

 

Het bestuur van het MI-GLIS