Auteur: MI-GLIS

PerceelsID statistieken

Akte statistieken

Hypothecaire uittreksel statistieken

Hervatting dienstverlening aan het publiek

Bekendmaking i.v.m. verscherping Covid-19 Total Lockdown

Gesloten 4 t/m 12 juni 2020 i.v.m. Total Lockdown

Bekendmaking benoeming mr. Glenda Heikerk


BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Het Bestuur van het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) maakt bekend dat hoewel mevrouw Mr. Glenda L. Heikerk per 01 september 2019 is benoemd tot Bewaarder, de waarneming door de heer Mr. Norman U. Doorson zal plaatsvinden tot en met 30 september 2019.

Aan belanghebbenden wordt verzocht om alle officiële stukken t.b.v. de Bewaarder tot en met 30 september 2019 te richten aan de heer Mr. Norman U. Doorson (waarnemend bewaarder).

Vanaf 1 oktober 2019 dienen alle officiële stukken t.b.v. de Bewaarder te worden gericht aan mevrouw Mr. Glenda L. Heikerk.

Het publiek wordt gevraagd om hiermee rekening te houden.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.miglis.sr of op ons kantoor aan de Primulastraat no. 1 en wel de 1e etage. Telefoon: 403783

Wijziging openingstijden KvG


BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Beste klant,

Het Bestuur van het Management Instituut GLIS (MI – GLIS) maakt hierbij bekend dat, met ingang van 01 augustus 2019, de openingstijden zijn gewijzigd voor de volgende diensten bij het Kantoor van de GLIS – landmeter (KvG).

U bent van 08.00 – 12.00u terecht bij de Frontdesk voor:

  1. Het aankopen van kaartmateriaal;
  2. Het aanvragen van informatie uit het MI – GLIS bestand.

Gelieve hiermee rekening te willen houden.

CORS SRBR (Brokopondo) Offline

Beste CORS gebruiker,

Hierbij willen wij u doorgeven dat Station SRBR, wegens een defect aan de GNSS ontvanger tot nader order offline is.

Wij doen alles eraan om dit station zo snel mogelijk weer online te krijgen. U wordt zo snel als mogelijk op de hoogte gesteld wanneer dit station weer online is.

Onze verontschuldigingen voor het ontstane ongerief.

16 juli 2019

 

Waarneming functie Bewaarder


BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Het Bestuur van het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) maakt bekend dat de functie van
Bewaarder wordt waargenomen door de heer Mr. Norman Ulrich Doorson.

Het publiek wordt gevraagd om hiermee rekening te houden.

Voor meer informatie kunt u terecht op ons kantoor aan de Primulastraat no. 1 en wel de 1e etage.
Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer: 403783.