Auteur: MI-GLIS

Officiële opening MI-GLIS kantoor

Op donderdag 16 september 2021 wordt het MI-GLIS kantoor officieel geopend door
de President van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi.

In verband hiermee is ons kantoor gesloten.

Graag zouden wij u allen willen betrekken bij de opening en rondleiding, maar vanwege de
coronapandemie is dit niet mogelijk.
Speciaal voor u hebben wij een virtuele rondleiding die u via onze website (www.miglis.sr)
kunt bekijken.

Wij rekenen op uw begrip en verwelkomen u weer op 17 september 2021.

Het bestuur van het MI-GLIS

Akte statistieken

PerceelsID statistieken

Hypothecaire uittreksel statistieken

Bekendmaking i.v.m. technische onderhoudswerkzaamheden online applicaties MI-GLIS d.d. vrijdag 06 augustus 2021

 

Het MI-GLIS maakt hierbij bekend dat de online applicaties, wegens technische onderhoudswerkzaamheden niet beschikbaar zijn op:
Datum: vrijdag 06 augustus 2021
Tijd: vanaf 14.00u

Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden, verwachten wij dat de online applicaties weer beschikbaar zijn op:

Datum: zaterdag 07 augustus 2021

Tijd: vanaf 15.00u .

Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor het ongerief en danken u voor uw begrip.

Het bestuur van het MI-GLIS

Samenwerkings-overeenkomst revisie Klapper 2011

Samenwerkingsovereenkomst revisie Klapper 2011

Op 9 juni 2021 heeft het MI-GLIS een samenwerkingsovereenkomst getekend met 5 onafhankelijke makelaars/ taxateurs teneinde te komen tot revisie van de Klapper van 2011.

 De klapper is een document waarvan er gebruik wordt gemaakt bij de bepaling van de taxatiewaarden. Het is vermeldenswaard dat de Klapper geen wettelijke grondslag heeft, maar het dient als een referentie kader om te voorkomen dat taxateurs  bij het taxeren de percelen onderwaarderen. De Klapper geeft dus de ondergrens aan die gehanteerd moet worden bij toetsing van taxatiewaarden. Aan de hand van de Klapper wordt het MI-GLIS in staat gesteld om de inning van zegelrechten ten behoeve van de Staat op een richtige wijze uit te kunnen voeren.

 De Klapper is destijds tot stand gekomen na gemaakte afspraken tussen de toenmalige Hypotheekbewaarder Dhr. H. Rokette, de makelaars/taxateurs en de Vereniging van Notarissen en kandidaat-notarissen (VNKN). De huidige Klapper dateert van 2011.

 Ten aanzien van de huidige  klapper moet worden opgemerkt dat die enkele beperkingen heeft te weten:

  1. De klapper geeft de Euro waarde aan, terwijl er in SRD afgerekend moet worden. In afstemming met de notarissen wordt de juiste waarde in de taxatierapporten vermeld in SRD. De omrekening van Euro naar SRD geschiedt volgens de geldende  verkoop dagkoers van de Centrale Bank van Suriname.
  2. De klapper bevat alleen de klapperwaarde in de districten Paramaribo en Wanica. Percelen buiten de districten Paramaribo en Wanica worden op basis van ervaring en vergelijking beoordeeld aan de hand van de gemiddelde marktprijzen.
  3. De klapperwaarde geeft slechts de waarde van de blote, onbebouwde percelen aan. Bij de beoordeling van bebouwde over te dragen percelen wordt er een inschatting gemaakt van de waarde van het opstal op basis van een gemiddelde prijs. De conditie van het opstal wordt bij de beoordeling ook in aanmerking genomen.

 Op basis van het vorige is het noodzakelijk gebleken dat de Klapper wordt geactualiseerd c.q. aangevuld. Sedert de periode oktober 2019  waren door de voormalige Bewaarder Mr. G. Heikerk initiatiefgesprekken gevoerd met de Beroepsorganisatie, de Associatie van Makelaars in Onroerende Goederen (“AMOG”) en is er naar aanleiding hiervan een pilot project gestart per december 2019 voor herziening van de klapper.

 Thans zijn vijf onafhankelijke makelaars/taxateurs, de “Commissie Herziening Klapperwaarden”, op speciaal verzoek van de Directeur van het MI- GLIS, Mr. G. Heikerk bereid gevonden om de Klapper te evalueren en deze te herzien, c.q. aan te vullen. De “Commissie Herziening Klapperwaarden” wordt ingevuld door de volgende personen:

  • Omayra Bouterse
  • Sergio Eliazer
  • Maikel Latour
  • Farik Nazir
  • Arthur Krommie

 De herziene klapper moet in december 2021 een feit zijn.

Gesloten op vrijdag 16 juli 2021 v.w. geplande onderhouds-werkzaamheden van de N.V. EBS

Het Management Instituut GLIS maakt bekend dat, vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname tussen 08.30 en 14.00u, het MI-GLIS gesloten is voor het publiek op vrijdag 16 juli 2021. De dienstverlening vindt normaal voortgang op maandag 19 juli 2021.

Zie onderstaand de link m.b.t. de informatie i.v.m. de onderhoudswerkzaamheden:

https://nvebs.com/nieuws/266/gepland-onderhoud-vrijdag-16-juli-2021

Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor het ongerief en danken u voor uw begrip.

Het bestuur van het MI-GLIS

Hervatting van de dienstverlening MI-GLIS per 21 juni 2021

Het MI-GLIS hervat na de “total lockdown” van 31 mei tot en met 18 juni 2021 de dienstverlening en wel als volgt:

Aanvragen hypothecaire uittreksels en overige informatie uit de openbare registers, verklaringen van geen onroerend goed en kopie perceelkaarten kunnen uitsluitend online worden aangevraagd.

Hypothecaire uittreksels en overige informatie uit de openbare registers:
1. Voor burgers via het email adres: ks@miglis.sr.
2. Voor advocaten, deurwaarders, overheidsinstanties en KPS via het email adres: hu@miglis.sr.
3. Voor notarissen, landmeters, financiële instellingen en de Nederlandse ambassade via: de DOB-online applicatie.

Verklaring van geen onroerend goed:
via het email adres: verklaring@miglis.sr

Kopie perceelkaarten:
via het email adres: fd@miglis.sr

Dienstverlening Nickerie:
via het email adres: nickerie@miglis.sr

Aangevraagde producten kunnen alleen op afspraak worden afgehaald.

Het indienen van beschikkingen, vonnissen, koopovereenkomsten, verklaring van erfrecht en overige kan alleen op afspraak.
U kunt daarvoor bellen op het telefoonnummer: 403783 tst. 221.

Namens het bestuur van het MI-GLIS.

Het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) is VERHUISD!!!!

   BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS


Het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) is VERHUISD!!!!


Per 7 juni 2021 zijn wij operationeel in ons nieuw kantoorgebouw aan de
Mr. Jagernath Lachmonstraat #187 (hoek Hindilaan).
Echter zijn wij vanwege de door de Regering verscherpte COVID-19 maatregelen, met betrekking tot de “Total Lockdown” van maandag 31 mei 2021 tot en met vrijdag 18 juni 2021, genoodzaakt om onze dienstverlening dienovereenkomstig aan te passen:
1. wij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00 uur alleen digitaal beschikbaar voor de essentiële dienstverleners, zoals genoemd onder maatregel 5.4 van voormelde COVID-19 maatregelen;
2. wij zijn van maandag, woensdag en vrijdag van 8.00-13.00 uur alleen digitaal beschikbaar voor de essentiële dienstverleners zoals genoemd onder maatregelen 4 en 5.2.4 van voormelde COVID-19 maatregelen;
3. de dienstverlening betreft alleen de aanvraag van kopie perceelkaarten, van hypothecaire uittreksels en van andere informatie uit de openbare registers ten behoeve van de dienst c.q. noodzakelijke werkzaamheden;
4. de gevraagde documenten worden digitaal aangeleverd en fysieke afhaal is mogelijk na 18 juni 2021.

Aanvragen van hypothecaire uittreksels en overige documenten geschieden als volgt:
a. (semi)Overheidsinstanties en overige juridische dienstverleners via het emailadres: hu@miglis.sr;
b. notariaten en financiële instellingen via de bij hun bekende applicatie: DOB-online;

Aanvragen van kopie perceelkaarten geschieden via het emailadres: fd@miglis.sr.

Bij de aanvraag van hypothecaire uittreksels en overige documenten is vermelding van de volgende informatie verplicht:
– straatregister of C-registernummer, of
– kopie perceelkaart,of
– oude hypothecaire uittreksel, of
– volledige voornamen en familienaam van de rechthebbende/ titelgerechtigde

Wij doen een beroep op de essentiële dienstverleners om hun aanvragen slechts te doen in het kader van de hoogstnoodzakelijke dienstverlening, conform de uitgangspunten van de door de autoriteiten afgekondigde COVID-19 maatregelen.

Ten aanzien van beschikkingen is na een overlegmoment met het Ministerie van GBB bepaald dat er te zijner tijd nadere informatie zal worden verstrekt.

Voor meer informatie kunt u bellen op ons tijdelijk nummer: 8883272, of kunt u terecht op onze website: www.miglis.sr, of op onze Facebook pagina. U kunt ons ook e-mailen op: info@miglis.sr.

Paramaribo, 4 juni 2021

Het Bestuur van het MI-GLIS