Bekendmaking i.v.m. vervallen ID-Kaarten

 

 

BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Geachte klant,

Conform de Id-kaartenwet 2018, S.B. 2019 no. 16, zijn de identiteitskaarten die zijn uitgegeven o.b.v. de Identiteitswet G.B. 1974 no. 35, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 19, per 17 maart 2022 vervallen.

Naar aanleiding hiervan kunt u, ingaande 01 juli 2022, voor aanvragen van diensten of producten van het MI-GLIS, zich uitsluitend legitimeren met één van de volgende geldige documenten:

o   E-ID-kaart
o   Geldig Paspoort
o   Geldig Rijbewijs

 Bij wijze van uitzondering kan er gebruik worden gemaakt van de oude ID-kaart vergezeld met uw afhaalbewijs van de E-ID-kaart met een geldigheidsduur van dertig (30) dagen.

 Gelieve hiermee rekening te willen houden

Het Bestuur van MI-GLIS