BEKENDMAKING KLACHTEN LANDMETERS

BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Beste klant,

De afgelopen periode hebben wij diverse klachten ontvangen vanuit de samenleving. Deze klachten betreffen personen, die zich uitgeven als MI-GLIS medewerkers of landmeters cq. landmetersassistenten die namens het MI-GLIS opmetingen komen verrichten.

Let op!

  • De MI-GLIS-medewerkers dienen zich te allen tijden te legitmeren bij de uitoefening van hun (controle) werkzaamheden ten behoeve van de dienst. De medewerkers dienen op elk verzoek van de eigenaren, zakelijk gerechtigden en de gebruikers van gebouwen en terreinen alwaar zij zich bevinden, zich te legitimeren met hun bedrijfsbadge. Hieronder treft u een voorbeeld van de bedrijfsbadge die aan de achterzijde voorzien is van een blinddruk van het MI-GLIS.
  • Landmeters en landmeters- assistenen dienen zich te legitimeren met de bedrijfsbadge van de organistie waaraan zij verbonden zijn.
  • U hoeft de MI-GLIS medewerkers niet te betalen voor verrichte werkzaamheden ten behoeve van de dienst.

 

Het Bestuur van het MI-GLIS