Bekendmaking Klanttevredenheidsonderzoek

Bekendmaking-Klanttevredenheidsonderzoek

Het MI-GLIS zal van 13 januari tot en met 27 januari 2022 een klanttevredenheids-onderzoek uitvoeren. De doelen van dit onderzoek zijn:

  1. te weten komen hoe de cliënten / de partners van het MI-GLIS in het werkveld denken over de manier waarop het MI-GLIS omgaat met haar cliënten in relatie tot de producten en diensten, die geleverd worden door het MI-GLIS;
  2. als organisatie kennis nemen van verbeteringen / aanvullingen / eventueel nieuwe diensten, die door de samenleving / de cliënten als te zijn gewenst, kenbaar worden gemaakt;
  3. te werken aan de verbeterpunten, die bekend worden uit het onderzoek, waardoor de dienstverlening van het MI-GLIS beter en efficiënter wordt;
  4. de sterke kanten van de organisatie, die uit het onderzoek bekend worden, delen met alle betrokkenen.

U bent burger/ algemene cliënt van het MI-GLIS en uw mening over onze organisatie is zeker ook belangrijk.

U wordt in de gelegenheid gesteld om het enquêteformulier digitaal en anoniem in te vullen en aan het MI-GLIS te doen toekomen. Dit kan via de website van het MI-GLIS (www.miglis.sr).

Indien u de enquête in hardcopy wil invullen, is dat ook mogelijk. Dat kan op het kantoor aan de Mr. J. Lachmonstraat 187 (hoek Hindilaan). U vult aldaar het enquête formulier (anoniem) in en deponeert het in de speciaal daartoe geplaatste box op het kantoor van het MI-GLIS.

Als u vragen hebt of als er onduidelijkheden zijn i.v.m. het bovenstaande, kunt u zich wenden tot mw. Karin Blufpand (via het email adres karinblufpand@miglis.sr of via telefoon: 403783 tst. 257).

Wij stellen uw participatie in eerdergenoemd klanttevredenheidsonderzoek op prijs en danken u bij voorbaat voor uw participatie.

 

Het bestuur van het MI-GLIS