Algemeen

ONLINE BANKING NU MOGELIJK BIJ MI-GLIS

Betaal op uw eigen tijd en gemak voor een product of dienst van het MI-GLIS!!

U kunt ingaande 27 juni 2022 bij het aanvragen van een Hypothecair uittreksel of een
Verklaring van geen onroerend goed, door middel van bankovermaking betalen.

De betaling kan geschieden via:

INTERNET- MOBILEBANKING of
UNI5PAY+ app

Let op: voor het gebruikmaken van Uni5Pay+ brengt de bank SRD 1,50 in rekening.

Belangrijk!
Ook de overige producten zijn binnenkort online beschikbaar.
Houdt de website www.miglis.sr, de LinkedIn pagina en de Facebookpagina in de gaten.

Het Bestuur van het MI-GLIS

Klik hier voor het informatieblad

Bekendmaking deelname International Seminar United Nations Global Geospatial Management

De directeur van het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem
(MI-GLIS), Mw. Glenda Heikerk, heeft van 16 mei tot en met 22 mei 2022 op uitnodiging van the
United Nations Statistics Devision/ DESA, het International Seminar on United Nations Global
Geospatial Mangement te Singapore bijgewoond.

Op 19 mei 2022 heeft zij als onderderdeel van de sessie: Rights, restrictions and responsibilities
for secure land and property rights, een presentatie gehouden over het thema
“Effective Land administration: a Suriname experience”.

Het internationale seminar over Global Geospatial Information Management van de Verenigde
Naties met als thema ‘effective landadministration’ biedt een forum voor het bespreken van
belangrijke overwegingen voor effectief landbeheer, inclusief het vertalen van concepten in
praktische richtlijnen voor lidstaten bij de implementatie van de Frame for Effective Land
Administration (FELA). Het doel van het International Seminar is het delen en uitwisselen van
kennis, informatie en ervaring, het doen van aanbevelingen en de normen en benaderingen voor
een effectieve landadministratie ten behoeve van het welzijn van de samenleving, het milieu en
de economie.

Bekendmaking i.v.m. vervallen ID-Kaarten

 

 

BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS

Geachte klant,

Conform de Id-kaartenwet 2018, S.B. 2019 no. 16, zijn de identiteitskaarten die zijn uitgegeven o.b.v. de Identiteitswet G.B. 1974 no. 35, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 19, per 17 maart 2022 vervallen.

Naar aanleiding hiervan kunt u, ingaande 01 juli 2022, voor aanvragen van diensten of producten van het MI-GLIS, zich uitsluitend legitimeren met één van de volgende geldige documenten:

o   E-ID-kaart
o   Geldig Paspoort
o   Geldig Rijbewijs

 Bij wijze van uitzondering kan er gebruik worden gemaakt van de oude ID-kaart vergezeld met uw afhaalbewijs van de E-ID-kaart met een geldigheidsduur van dertig (30) dagen.

 Gelieve hiermee rekening te willen houden

Het Bestuur van MI-GLIS

Aanvraag “Verklaring van geen onroerend goed” nu online

 

 

BEKENDMAKING

Aanvraag “Verklaring van geen onroerend goed” nu online

Geachte klant,

Het MI-GLIS doet de volgende stap in de ON-LINE dienstverlening!

Vanaf 24 februari 2022 kan naast het Hypothecair uittreksel ook een “VERKLARING VAN GEEN ONROEREND GOED” digitaal worden aangevraagd.

Een “Verklaring van geen onroerend goed” is een verklaring, waarmee u kunt aantonen, dat u geen eigenaar bent van een onroerend goed of over enig zakelijk recht beschikt.  Mocht op het moment van de aanvraag blijken dat er een onroerend goed of zakelijk recht op uw naam geregistreerd staat, dan ontvangt u geen “Verklaring van geen onroerend goed”, maar een copy C-model. De aanvrager zal de kosten voor het verrichte onderzoek moeten betalen.

Geeft u bij uw aanvraag aan of de verklaring gelegaliseerd dient te worden. Sommige landen eisen legalisatie van een “Verklaring van geen onroerend goed”. Om eerdergenoemde verklaring geschikt te maken voor het gebruik in het buitenland, wordt deze voorzien van een handtekening van de Bewaarder.

Klik via www.miglis.sr op de button “Bestel online” en bestel ook dit product van het MI-GLIS via de digitale weg.

 

Afdeling Klantenservice