DEELNAME 12E SESSIE UNGGIM (DIRECTEUR G. HEIKERK)

MI-GLIS neemt deel aan de 12de vergadering van de UN-GGIM
Committee of Experts on Global Geospatial Information Management

Directeur Mw. Mr. Glenda Heikerk heeft van 3 tot en met 5 augustus 2022, deelgenomen aan de “twelfth session of the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM)”, in New York, Verenigde Staten. Dit gebeurde op uitnodiging van de Secretaris- Generaal van de Verenigde Naties, via het Ministerie van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Mw. Heikerk is tevens focal point van de UN-GGIM. Naast Suriname waren er ook vertegenwoordigers aanwezig uit Canada, VS, Jamaica, Mexico, Guatemala, Ecuador, Argentinië, Brazilië, Peru, Bahama’s en Chili.

Tijdens deze bijeenkomst werd de interactie gezocht tussen de lidstaten van het Regionaal Comité voor:

1. Uitwisseling over uitdagingen en verwachtingen van de UN-GGIM: Amerika’s werkgroepen, netwerken en initiatieven;

2. een overzicht geven van de onderlinge samenwerking die in de praktijk kan worden gebracht om de voorgestelde activiteiten voor de werkplannen zo goed mogelijk uit te voeren;

3. tegen november 2022 een akkoord bereiken over de verwachte voortgang van het UN-GGIM Amerika’s-werkplan, om deze te presenteren in de negende zitting van het regionaal comité in november 2022.


Mw. Mr. G. Heikerk in t midden.

De directeur van het MI-GLIS heeft tijdens deze vergadering het standpunt van Suriname bekendgemaakt, ten aanzien van het bevorderen en versterken van de coördinatie en samenhang van het mondiaal geospatiale informatiebeheer, teneinde de beschikbaarheid en toepassing van geospatiale informatie en diensten te verbeteren.

Mw. Heikerk ging ook in op enkele kwesties op het gebied van landgebruik waarmee Suriname al enige tijd worstelt. Zo ging ze in op het grondenrechtenvraagstuk waarbij de wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken nog moet worden goedgekeurd door het Surinaams Parlement. Een ander juridisch probleem met betrekking tot landbeheer heeft betrekking op de boedelproblematiek. Dit probleem heeft verschillende implicaties voor het landgebruik. Beperkingen in wetgeving worden zo opgelegd dat het gebruik van rechten niet tot nadeel leidt, maar deze beperkingen zijn niet altijd terug te vinden in één centraal register, met weinig afstemming tussen instellingen of registers, waardoor soms nadeel ontstaat voor de belanghebbenden. Een uitdaging voor Suriname is nog steeds het vergroten en upgraden van de GIS-trainings activiteiten. Samen met het Polytechnisch College en Artesis Belgium wil het MIGLIS een Surveyor programma introduceren in Suriname.

Tijdens deze 12de vergadering van het VN-comité van experts op het gebied van Internationale Georuimtelijke Informatie Management is de ECOSOC-resolutie; ‘Enhancing global geospatial information management arrangements’, aangenomen. De nadruk is voornamelijk gelegd op het belang van het centraliseren van de landadministratie en landregistratie. ECOSOC is het verdrag van de Verenigde Naties inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten.

Het Regionale Comité van de Americas bepaalt de relevante regionale kwesties voor het beheer van georuimtelijke informatie en neemt de nodige maatregelen om de economische, sociale en ecologische voordelen van het gebruik ervan te maximaliseren. Het voorgaande is gebaseerd op kennis en de uitwisseling van ervaringen en technologieën door lidstaten. Dit maakt het mogelijk om de oprichting van Geospatial Data Infrastructures in de Amerikas en andere nationale initiatieven te bevorderen, naast bijdragen aan debatten in UN-GGIM.

De volgende zitting van het regionaal comité vindt plaats in november in Santiago, Chili.

Paramaribo, 06 september 2022

Afdeling Communicatie