Hervatting van de dienstverlening MI-GLIS per 21 juni 2021

Het MI-GLIS hervat na de “total lockdown” van 31 mei tot en met 18 juni 2021 de dienstverlening en wel als volgt:

Aanvragen hypothecaire uittreksels en overige informatie uit de openbare registers, verklaringen van geen onroerend goed en kopie perceelkaarten kunnen uitsluitend online worden aangevraagd.

Hypothecaire uittreksels en overige informatie uit de openbare registers:
1. Voor burgers via het email adres: ks@miglis.sr.
2. Voor advocaten, deurwaarders, overheidsinstanties en KPS via het email adres: hu@miglis.sr.
3. Voor notarissen, landmeters, financiële instellingen en de Nederlandse ambassade via: de DOB-online applicatie.

Verklaring van geen onroerend goed:
via het email adres: verklaring@miglis.sr

Kopie perceelkaarten:
via het email adres: fd@miglis.sr

Dienstverlening Nickerie:
via het email adres: nickerie@miglis.sr

Aangevraagde producten kunnen alleen op afspraak worden afgehaald.

Het indienen van beschikkingen, vonnissen, koopovereenkomsten, verklaring van erfrecht en overige kan alleen op afspraak.
U kunt daarvoor bellen op het telefoonnummer: 403783 tst. 221.

Namens het bestuur van het MI-GLIS.