Kwaliteitshandvest

Normen

Het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) werkt voortdurend aan het optimaliseren en waarborgen van haar kwaliteitsnormen.

Hieronder treft u een overzicht van de verwerking van aangeboden akten en hypotheekstukken:
a) Opname van alle type aktes in de Dagregister: in de regel binnen dezelfde dag van aanbieding
b) Verkoop en koop aktes worden binnen 9 werkdagen verwerkt
c) Hypotheek aktes worden binnen 9 werkdagen verwerkt
d) Beslagen worden binnen 3 werkdagen verwerkt
e) Beschikkingen worden binnen 18 werkdagen verwerkt

Hieronder treft u een overzicht van de verwerking van aanvragen voor PerceelsID, kopie conform uitmetingskaarten en overige thematische kaarten:
a) PerceelsID aanvragen worden binnen 3 werkdagen verwerkt, mits alle aangeboden stukken conform de Landmetersinstructies vervaardigd zijn
b) verzoek voor een kopie conform uitmetingskaarten wordt dezelfde dag verwerkt
c) verzoek voor een thematische kaarten wordt dezelfde dag afgehandeld