PerceelsID

Wat is de PerceelsID?

1. Wat is de perceelsidentificatie (PerceelsID)?

Het is een unieke identificatie van een perceel. Net zoals elke burger een ID nr. heeft voor burgerlijke zaken, krijgt een perceel een PerceelsID.

2. Wat zijn de voordelen bij het toekennen van de PerceelsID?/ Waarom een PerceelsID?

a. Het vergroot de rechtszekerheid; het geeft meer zekerheid over de oppervlakte en ligging van een perceel.
b. Het is een eenduidige manier van nummering van percelen.
c. Percelen met een PerceelsID zijn makkelijker vindbaar via het digitale systeem van het MI-GLIS.

3. Moeten alle percelen een PerceelsID hebben?

Ja, conform het Besluit Perceelsidentificaties van 27 oktober 2016, SB 2016 no.129, moeten alle percelen in Suriname een PerceelsID hebben, maar toekenning van PerceelsID’s zal geleidelijk aan gebeuren (zie punt 5).

4. Moeten alle percelen onmiddellijk van een PerceelsID worden voorzien?

Nee, dat hoeft niet. Een PerceelsID wordt toegewezen bij het opmaken van een nieuwe uitmetingskaart. Alleen als men een perceel wilt verkopen, schenken, verdelen, verkavelen, samenvoegen of een zakelijk recht erop wil vestigen (zoals hypotheek of vruchtgebruik), zal er een PerceelsID aangevraagd moeten worden.

5. Wanneer wordt een PerceelsID toegekend?

Alleen als u een nieuwe uitmetingskaart laat opmaken en/of als u “zaken gaat doen” in relatie tot een perceel, is aanvragen en toekennen van een PerceelsID relevant. Dus, als men een perceel wil verkopen, schenken, verdelen, verkavelen, samenvoegen of een zakelijk recht erop wil vestigen (bijvoorbeeld hypotheek of vruchtgebruik), zal er een PerceelsID aangevraagd moeten worden bij het MI-GLIS. In verband met het bovenstaande zijn er drie situaties:

a) Verkoop of schenking van percelen of een zakelijk recht erop vestigen. Met verwijzing naar de inhoud van punt 3, is het belangrijk te vermelden dat er een overgangsperiode is tot en met 30 april 2017 waarbij men nog de oude originele uitmetingskaart kan aanbieden bij de notaris. Vanaf 1 mei 2017, is men verplicht om een nieuwe uitmetingskaart te maken, die voorzien is van een PerceelslD.

b) Perceel verdelen, verkavelen of samenvoegen. Neem contact op met een beëdigde landmeter (zie de MI-GLIS website/folder op het MI-GLIS kantoor) voor het maken van een nieuwe uitmetingskaart met een PerceelsID

c) Perceel toegewezen gekregen van de overheid na 28 oktober 2016. Neem contact op met een beëdigde landmeter voor het maken van een nieuwe uitmetingskaart met een PerceelsID.

6. Moet ik een PerceelsID hebben, voordat ik mijn perceel kan verkopen, schenken, verdelen, verkavelen, samenvoegen of een zakelijk recht erop wil vestigen?

Ja, u heeft een PerceelsID nodig. Hiertoe heeft u een nieuwe uitmetingskaart nodig.
U kunt echter in de overgangsperiode tot 1 mei 2017 nog gebruik maken van uw
oude uitmetingskaart.

7. Hoe komt men aan een PerceelsID?

Elke aanvraag voor een PerceelsID moet bij het MI-GLIS worden ingediend door een beëdigde landmeter. Dat gebeurt steeds bij de vervaardiging van een nieuwe uitmetingskaart.

8. Kunnen burgers zelf een PerceelsID aanvragen?

Nee, alleen beëdigde landmeters kunnen een aanvraag voor een PerceelsID indienen bij het MI-GLIS.

9. Wat is het tarief voor een PerceelsID?

Het MI-GLIS brengt de beëdigde landmeter een tarief van SRD 50,- in rekening voor een PerceelsID.

10. Wat is de wachttijd voor het verkrijgen van een PerceelsID?

Gemiddeld 3-5 werkdagen na ontvangst van het volledig verzoek van een beëdigde landmeter.

11. Hoe ziet een PerceelsID eruit?

Een PerceelsID voor Suriname is een code, die bestaat uit twee letters, die zijn afgeleid uit de naam van het ressort en uit twee groepen van vier cijfers, die zijn afgeleid uit de locatie van het perceel. Bijvoorbeeld: LT-0949-9869 betreffende een perceel in het ressort Latour.
Door het MI-GLIS zijn alle ressorten voorzien van een lettercode, te weten: ressort lettercode

 
Download de PerceelsID brochure hier.