PerceelsID

In oktober 2016 is het proces van opnieuw uitmeten van percelen door landmeters, controleren, verifiëren en toekennen van PerceelsID’s door het MI-GLIS gestart. Sindsdien is de samenwerking en de werkwijze bij de landmeters en het MI-GLIS drastisch verbeterd. Belanghebbenden hebben nu meer rechtszekerheid. De gemiddelde doorlooptijd vanaf het moment van het verzoeken van een landmeter om percelen opnieuw uit te meten, tot het moment van verkrijging van het PerceelsID kan nu beter uitgerekend worden nu alle partijen meer ervaring hebben in het nieuwe proces.
De doorlooptijd ziet er nu als volgt uit:

  • a) het duurt gemiddeld 2 weken bij de landmeter voor het (opnieuw) uitmeten van een perceel.
  • b) het duurt gemiddeld 2 weken bij het MI-GLIS voor controle, verificatie en toekenning van PerceelsID.
    Let wel: deze 2 weken kunnen overschreden worden indien meetstukken ter correctie teruggezonden moeten worden door het MI-GLIS naar de landmeter.

Bent u van plan om handelingen te plegen met uw perceel? Neem bovenstaande doorlooptijden zeker mee in uw planning en vraag dus vroegtijdig een her-opmeting van uw perceel aan bij uw landmeter. Voor meer informatie over landmeters en het proces van toekenning van perceelsID’s, ga naar www.miglis.sr.
Heeft u al een her-opmeting lopen bij een landmeter, bekijk de status van uw aanvraag op www.miglis.sr/pid.

Wat is een PerceelsID?

Lees de veelgestelde vragen. Download de brochure hier.