MI-GLIS is weer gedeeltelijk open, volg de email en website berichtgeving. #StaySafe

Aanvraag nr Datum aangeboden Landmeter Perceelsomschrijving Status Verklaring Update op Datum afgehandeld
13177 12-08-2020 Subash Sahtie Leiding 8 no 19b Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
13176 12-08-2020 Ashwin D. Gayadin ABTS2837-ALesikondrestraat pc no. 75 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
13175 12-08-2020 Gerhardus A. Halfhide Mataramstraat No.3 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
13174 12-08-2020 Gerhardus A. Halfhide Kleine Beerstraat nummer 7 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
13173 12-08-2020 Caryl Cairo charlesburg 62 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
13172 12-08-2020 Nielkamal Kalpoe Alkmaar No.502_Perc JBHK_Joseph Mitrasingweg Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
13171 12-08-2020 Jerry O. A. Mans Ma Retraite, Agaatstraat nr.3477 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
13170 12-08-2020 Jerry O. A. Mans Jagtlust , Sesamoliestraat nrs. 495 en 496 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
13169 12-08-2020 Romeo Amelo Op de hoek van de A. A. Girdjasingh- en de Skrivimankotistraat en het No. 242 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
13168 12-08-2020 Romeo Amelo Ramautar Latchmipersadweg en het No. 5 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
13167 12-08-2020 Gerhardus A. Halfhide Valeriaanstraat 667 en 668 Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
13166 12-08-2020 Henny Somopawiro het stuk grond, groot 457 m², aangeduid met de letters ABCD en het nummer 4, gelegen in het district Paramaribo, aan de Dewnarainweg en deel uitmakende van de samengevoegde percelen bekend als N.W. La B No’s 265a126 t/m 265a155. Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
13165 12-08-2020 Henny Somopawiro het stuk grond, groot 674,50 m², aangeduid met de letters ABCD en het nummer 355 (akte C 2288/2466, str.reg.no. 204521), benevens een deel van de langs voormeld stuk grond lopende weg (ABba), gelegen in het district Paramaribo, aan de Esseline Polanenstr Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
13164 12-08-2020 Henny Somopawiro het perceelland, groot 1,1172 ha. instede van 1,1150 ha., aangeduid met de letters ABCD, gelegen in het district Wanica, aan de Mohamed Rashid Pierkhanweg en bekend als Saramaccapolder Serie A No 58. Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend. 12-08-2020  
13163 12-08-2020 Henny Somopawiro het stuk grond, groot 1134,40 m², aangeduid met de letters GHKL, gelegen in het district Paramaribo, aan de Engel Slootstraat en bekend als N.W. 2e B.W. No 343c (akte C 460/4754, str.reg.no. 29637). Open Er is door de beëdigde landmeter, geregistreerd bij het MI-GLIS, een perceelsidentificatie (“perceelsid”) aanvraag ingediend.    
13162 12-08-2020 Gerhardus A. Halfhide DEMORGENSTOND2878 ZUSTER HAIDY SIMONSSTRAAT Screening De aanvraag wordt gescreend of het voldoet aan de indieningsvereisten en kan worden toegewezen om behandeld te worden.    
13161 12-08-2020 Gerhardus A. Halfhide DIJKVELD205 Screening De aanvraag wordt gescreend of het voldoet aan de indieningsvereisten en kan worden toegewezen om behandeld te worden.    
13160 12-08-2020 Gerhardus A. Halfhide WELGEDACHT EN DE NIEUWEGROND SERIE C2B-25ROMANAWEG Screening De aanvraag wordt gescreend of het voldoet aan de indieningsvereisten en kan worden toegewezen om behandeld te worden.    
13159 12-08-2020 Gerhardus A. Halfhide BOOMSKREEK JANSTEENSTRAAT Screening De aanvraag wordt gescreend of het voldoet aan de indieningsvereisten en kan worden toegewezen om behandeld te worden.    
13158 12-08-2020 Gerhardus A. Halfhide MOENGO COTTICA RIVIER Screening De aanvraag wordt gescreend of het voldoet aan de indieningsvereisten en kan worden toegewezen om behandeld te worden.    
13157 12-08-2020 Hardley Cairo Flora a, hoek loksi- en loeangoteestraat no1512 Screening De aanvraag wordt gescreend of het voldoet aan de indieningsvereisten en kan worden toegewezen om behandeld te worden.    
13156 12-08-2020 Hardley Cairo afdeling 1 sectie vaderzorg no 273, napelstraat nr 59 Screening De aanvraag wordt gescreend of het voldoet aan de indieningsvereisten en kan worden toegewezen om behandeld te worden.    
13155 12-08-2020 Ashwin D. Gayadin RJTS2826-BROMIDE HK NITRIETSTRAAT PC NO 5341 Screening De aanvraag wordt gescreend of het voldoet aan de indieningsvereisten en kan worden toegewezen om behandeld te worden.    
13154 12-08-2020 Ashwin D. Gayadin RJTS2813-FREDERIKAWEG PC NO. 349 Screening De aanvraag wordt gescreend of het voldoet aan de indieningsvereisten en kan worden toegewezen om behandeld te worden.    
13153 12-08-2020 Ashwin D. Gayadin RJTS2818-DAMROEWEG PC NO 42 THANS 343 Screening De aanvraag wordt gescreend of het voldoet aan de indieningsvereisten en kan worden toegewezen om behandeld te worden.    
Records 1 to 25 of 12,946
Go to page: