Structuur

De structuur van de organisatie is in het organigram in beeld gebracht.