Geoinformatie

Verslag: toekomst geoinformatievoorziening Suriname

KadIntGlisLogosAls onderdeel van het project:
Ketenverbetering land, data- en informatievoorziening Suriname
heeft het MI-GLIS i.s.m. Kadaster Internationaal
op 14 juni 2016 een lezing verzorgd met als titel:

Enige Toekomst Perspectieven voor de Land Administratie en Geo-Informatievoorziening
  in Suriname”.

Gastspreker: Christiaan Lemmen Ph.D, Sr. Geodetic Advisor van Kadaster Internationaal
in Nederland, tevens Directeur van de International Office of Cadastre and Land Records
binnen de International Federation of Surveyors (FIG) en mede-auteur van de International
Standards for the Land Administration Domain.

160620DownloadSlidesLemmenDe slides van de lezing kunt u hier downloaden.

 

Lezing: toekomst geoinformatievoorziening Suriname

KadIntGlisLogosHet MI-GLIS voert sedert het vorig jaar in samenwerking met ‘Kadaster International’
het project “Ketenverbetering land, data- en informatievoorziening Suriname” uit. Dit project beoogt het proces van landinformatie en eigendomsregistratie in Suriname te verbeteren. Het uiteindelijk effect van deze verbetering zal moeten zijn dat de rechtszekerheid met betrekking tot de registratie van onroerende goederen wordt verbeterd en dat Suriname daarmee in een veel betere concurrentie positie zal komen te verkeren.
In het kader van bovengenoemd project wordt ook aandacht besteed aan de geografische informatie (geo-informatie) voorziening in Suriname. De geo-informatie voorziening is in ons land nog niet voldoende ontwikkeld. Binnen de United Nations en andere internationale organisaties is echter reeds geruime tijd de discussie opgelaaid over de intensivering van het gebruik van geo-informatie voor sociaal- economische analyses.
Het MI-GLIS beijvert zich het belang van geo-informatie te onderstrepen en heeft zichgislayersDrop tot doel gesteld om een belangrijke spil te worden in de productie en het beheer van geo-informatie in Suriname.
In bovengenoemd verband zal het MI-GLIS een lezing organiseren welke zal worden
verzorgd door de heer Christiaan Lemmen Ph.D, die vanwege zijn rijke ervaring in heel veel ontwikkelingslanden ongetwijfeld een belangrijke bijdrage kan leveren aan de discussie over het belang en gebruik van geo-informatie in Suriname.
Christiaan Lemmen is Sr. Geodetic Advisor van Kadaster Internationaal in Nederland. Hij is tevens Directeur van de International Office of Cadastre and Land Records binnen de International Federation of Surveyors (FIG). De heer Lemmen is één van de auteurs van de International Standards for the Land Administration Domain. Christiaan Lemmen heeft ervaring opgedaan in meer dan 50 landen.

Langs deze weg nodigen wij u uit ter bijwoning van eerdergenoemde lezing.Lemmen

Datum: dinsdag 14 juni 2016
Tijd: 19:30 – 21:30
Plaats: University Guesthouse aan de Leysweg
Onderwerp: “De toekomst van de Geo-informatievoorziening in Suriname.”

Gelieve uw participatie te bevestigen per email naar info@miglis.sr of telefonisch per 403785 ext. 257