Hypothecaire uittreksel statistieken

Akte statistieken

PerceelsID statistieken

Hervatting dienstverlening maandag 11 januari 2020

Bekendmaking

In navolging op eerdere berichtgeving rondom de bevestiging van een COVID-19 besmette medewerker bij het MI-GLIS informeren wij u dat, na ontsmetting van de kantoren op 07 januari 2021, het MI-GLIS op maandag 11 januari 2021 haar kantoren opent en haar diensten wederom zal bieden aan het publiek, weliswaar in aangepaste vorm.

Wij danken u voor het getoonde begrip.

Het bestuur van het MI-GLIS.

Kantoorsluiting 7 januari 2020 v.w. Covid-19 besmetting

Bekendmaking

Hedenavond 06 januari 2021 werden wij geconfronteerd met het bericht dat wederom een medewerker van het MI-GLIS positief is getest op het COVID-19 virus.

Vanaf het nieuws bekend is geworden, is nauw overleg met het BOG geweest en zijn naar
aanleiding hiervan de nodige maatregelen getroffen.

Zo zullen de MI-GLIS kantoren op donderdag 07 januari 2021 worden ontsmet en zijn die
naar aanleiding hiervan gesloten.

Wij betreuren het feit dat onze klanten en relaties onze dienstverlening moeten ontberen,
maar wij kiezen voor de veiligheid van u en onze medewerkers.

We doen al  hetgeen dat mogelijk is om de continuïteit te waarborgen.

De situatie zal bepalend zijn wanneer het MI-GLIS haar diensten optimaal kan leveren.

Het bestuur van het MI-GLIS

Hervatting dienstverlening 29 december 2020 / Kassa openingstijden t/m 31 december 2020

Bekendmaking

Het MI-GLIS hervat morgen dinsdag 29 december 2020 – na de dienstverlening te hebben opgeschort van 21 t/m 28 december 2020 als gevolg van een COVID-19 geval – de werkzaamheden en dienstverlening in beperkte mate, en wel als volgt:

1. Uittreksels, verklaringen van geen onroerend goed of kopie perceelkaarten kunnen alleen
online worden aangevraagd op de volgende emailadressen:

2. Aangevraagde producten kunnen alleen op afspraak worden afgehaald.

De openingstijden van de kassa zijn als volgt:

De overige bekendmakingen i.v.m. de COVID-19 maatregelen blijven gehandhaafd.

Namens het bestuur van het MI-GLIS

Tijdelijke stopzetting dienstverlening verlengd t/m 28 december 2020

Bekendmaking

In navolging op eerdere berichtgeving rondom de bevestiging van een COVID-19 besmette medewerker bij het MI-GLIS, zijn wij helaas geconfronteerd met nog 2 besmettingen. Voorts is het overgrote deel van onze medewerkers in thuisquarantaine geplaatst.

Derhalve informeren wij u dat de tijdelijke stopzetting van de dienstverlening, na overleg met het B.O.G., wordt verlengd tot en met maandag 28 december 2020.

De dienstverlening zal op dinsdag 29 december 2020, in aangepaste vorm, worden hervat.

Onze excuses voor het ontstane ongerief, wij stellen de gezondheid van u en onze medewerkers centraal.

Het bestuur van het MI-GLIS.

Tijdelijke stopzetting dienstverlening t/m 23 december 2020

Bekendmaking

In navolging op eerdere berichtgeving rondom de bevestiging van een COVID-19 besmette medewerker bij het MI-GLIS, informeren wij u dat de tijdelijke stopzetting van de dienstverlening, na overleg met het B.O.G., wordt verlengd tot en met woensdag 23 december 2020.

Wij berichten u wanneer de dienstverlening zal worden hervat.

Onze excuses voor het ontstane ongerief, wij stellen de gezondheid van u en onze medewerkers centraal.

Het bestuur van het MI-GLIS.

Bekendmaking kantoorsluiting 21 december 2020 v.w. COVID-19 besmetting

Hedenmiddag 20 december 2020 werden wij geconfronteerd met het bericht dat een medewerker van het MI-GLIS positief is getetst op het covid-19 virus.

Vanaf het nieuws bekend is geworden, is nauw overleg met het BOG geweest en zijn naar aanleiding hiervan de nodige maatregelen getroffen.

Zo zal het MI-GLIS kantoor op maandag 21 december worden ontsmet en zal het kantoorgebouw naar aanleiding hiervan gesloten zijn.

Wij betreuren het feit dat onze klanten en relaties onze dienstverlening moeten ontberen, maar wij kiezen voor de veiligheid van u en onze medewerkers.

We doen al hetgeen dat mogelijk is om de continuïteit te waarborgen.

De situatie zal bepalend zijn wanneer het MI-GLIS haar diensten optimaal kan leveren.

Het bestuur van het MI-GLIS.