Gesloten op vrijdag 16 juli 2021 v.w. geplande onderhouds-werkzaamheden van de N.V. EBS

Het Management Instituut GLIS maakt bekend dat, vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van de N.V. Energie Bedrijven Suriname tussen 08.30 en 14.00u, het MI-GLIS gesloten is voor het publiek op vrijdag 16 juli 2021. De dienstverlening vindt normaal voortgang op maandag 19 juli 2021.

Zie onderstaand de link m.b.t. de informatie i.v.m. de onderhoudswerkzaamheden:

https://nvebs.com/nieuws/266/gepland-onderhoud-vrijdag-16-juli-2021

Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor het ongerief en danken u voor uw begrip.

Het bestuur van het MI-GLIS

Hervatting van de dienstverlening MI-GLIS per 21 juni 2021

Het MI-GLIS hervat na de “total lockdown” van 31 mei tot en met 18 juni 2021 de dienstverlening en wel als volgt:

Aanvragen hypothecaire uittreksels en overige informatie uit de openbare registers, verklaringen van geen onroerend goed en kopie perceelkaarten kunnen uitsluitend online worden aangevraagd.

Hypothecaire uittreksels en overige informatie uit de openbare registers:
1. Voor burgers via het email adres: ks@miglis.sr.
2. Voor advocaten, deurwaarders, overheidsinstanties en KPS via het email adres: hu@miglis.sr.
3. Voor notarissen, landmeters, financiële instellingen en de Nederlandse ambassade via: de DOB-online applicatie.

Verklaring van geen onroerend goed:
via het email adres: verklaring@miglis.sr

Kopie perceelkaarten:
via het email adres: fd@miglis.sr

Dienstverlening Nickerie:
via het email adres: nickerie@miglis.sr

Aangevraagde producten kunnen alleen op afspraak worden afgehaald.

Het indienen van beschikkingen, vonnissen, koopovereenkomsten, verklaring van erfrecht en overige kan alleen op afspraak.
U kunt daarvoor bellen op het telefoonnummer: 403783 tst. 221.

Namens het bestuur van het MI-GLIS.

Het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) is VERHUISD!!!!

   BEKENDMAKING VAN HET MANAGEMENT INSTITUUT GLIS


Het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) is VERHUISD!!!!


Per 7 juni 2021 zijn wij operationeel in ons nieuw kantoorgebouw aan de
Mr. Jagernath Lachmonstraat #187 (hoek Hindilaan).
Echter zijn wij vanwege de door de Regering verscherpte COVID-19 maatregelen, met betrekking tot de “Total Lockdown” van maandag 31 mei 2021 tot en met vrijdag 18 juni 2021, genoodzaakt om onze dienstverlening dienovereenkomstig aan te passen:
1. wij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00-13.00 uur alleen digitaal beschikbaar voor de essentiële dienstverleners, zoals genoemd onder maatregel 5.4 van voormelde COVID-19 maatregelen;
2. wij zijn van maandag, woensdag en vrijdag van 8.00-13.00 uur alleen digitaal beschikbaar voor de essentiële dienstverleners zoals genoemd onder maatregelen 4 en 5.2.4 van voormelde COVID-19 maatregelen;
3. de dienstverlening betreft alleen de aanvraag van kopie perceelkaarten, van hypothecaire uittreksels en van andere informatie uit de openbare registers ten behoeve van de dienst c.q. noodzakelijke werkzaamheden;
4. de gevraagde documenten worden digitaal aangeleverd en fysieke afhaal is mogelijk na 18 juni 2021.

Aanvragen van hypothecaire uittreksels en overige documenten geschieden als volgt:
a. (semi)Overheidsinstanties en overige juridische dienstverleners via het emailadres: hu@miglis.sr;
b. notariaten en financiële instellingen via de bij hun bekende applicatie: DOB-online;

Aanvragen van kopie perceelkaarten geschieden via het emailadres: fd@miglis.sr.

Bij de aanvraag van hypothecaire uittreksels en overige documenten is vermelding van de volgende informatie verplicht:
– straatregister of C-registernummer, of
– kopie perceelkaart,of
– oude hypothecaire uittreksel, of
– volledige voornamen en familienaam van de rechthebbende/ titelgerechtigde

Wij doen een beroep op de essentiële dienstverleners om hun aanvragen slechts te doen in het kader van de hoogstnoodzakelijke dienstverlening, conform de uitgangspunten van de door de autoriteiten afgekondigde COVID-19 maatregelen.

Ten aanzien van beschikkingen is na een overlegmoment met het Ministerie van GBB bepaald dat er te zijner tijd nadere informatie zal worden verstrekt.

Voor meer informatie kunt u bellen op ons tijdelijk nummer: 8883272, of kunt u terecht op onze website: www.miglis.sr, of op onze Facebook pagina. U kunt ons ook e-mailen op: info@miglis.sr.

Paramaribo, 4 juni 2021

Het Bestuur van het MI-GLIS

Hervatting dienstverlening maandag 11 januari 2020

Bekendmaking

In navolging op eerdere berichtgeving rondom de bevestiging van een COVID-19 besmette medewerker bij het MI-GLIS informeren wij u dat, na ontsmetting van de kantoren op 07 januari 2021, het MI-GLIS op maandag 11 januari 2021 haar kantoren opent en haar diensten wederom zal bieden aan het publiek, weliswaar in aangepaste vorm.

Wij danken u voor het getoonde begrip.

Het bestuur van het MI-GLIS.