Vragen t.b.v. algemene cliënten van MI-GLIS

Ter inleiding

Beste cliënt/bezoeker van het MI-GLIS,

Het Management Instituut GLIS is een organisatie die een goede dienstverlening en innovatie hoog in het vaandel draagt. De kernwaarden, accuraat, efficiënt en integer, dragen bestuur en medewerkers structureel uit in hun werkzaamheden  en trachten die ook uit te stralen.

In het kader van de evaluatie en verbetering van de dienstverlening, voert het MI-GLIS een Klanttevredenheidsonderzoek uit en de organisatie doet  hierbij een beroep op u, als cliënt / bezoeker van het MI-GLIS, om de aangeboden enquête in te vullen en zo uw mening te geven over de dienstverlening van het MI-GLIS.

Uw mening geven over onze organisatie c.q. onze dienstverlening, zal ons in de gelegenheid stellen om verder te werken aan verbeterpunten en aan verdere innovatie van de dienstverlening van het MI-GLIS. Dit zal er toe moeten leiden, dat wij u steeds beter van dienst kunnen zijn.

U kunt de ingevulde enquête, in verband met het anonieme karakter van het onderzoek, digitaal invullen en verzenden (zie de instructies op de website van het MI-GLIS)  of in hard copy invullen en  (doen) plaatsen in de daarvoor bestemde doos op het kantoor van het MI-GLIS op de hoek van de J.Lachmonstraat en de Hindilaan.

Het invullen van deze enquête zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.
Wij spreken de hoop uit dat u de vragen zult beantwoorden en dat u het MI-GLIS daarmee kan helpen om te werken aan een betere dienstverlening.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking aan dit klanttevredenheidsonderzoek.

Namens het bestuur van het MI-GLIS,
Hoofd Klantenservice
Mw. A. Paal

 

 

 

Klanttevredenheidsonderzoek

Vragen t.b.v. algemene cliënten van MI-GLIS

Let u op de aanwijzingen in het ROOD.

 Aanwijzing:  Bij onderstaande vragen slechts (1) antwoord selecteren.
Bij sommige vragen bent u in de gelegenheid iets te schrijven, in te vullen.

Aanwijzing:  De vragen 5 tot en met 10  gelden slechts voor cliënten die het kantoor hebben bezocht i.v.m. de dienstverlening, inclusief afhalen van documenten. Als dat niet het geval is, mag u verder gaan vanaf vraag 11.

Aanwijzing: De vragen 11 en 12 gelden alleen voor cliënten die via de website , dus digitaal, hun aanvraag voor een dienst/ een product van het MI-GLIS hebben gedaan ( aanvraag hypothecair uittreksel; kopie perceelkaart; verklaring van geen onroerend goed). Als dat niet het geval is mag u verder gaan met vraag 13.

Vraag 13 alleen beantwoorden als u voor een dienst of een product van het MI-GLIS hebt betaald. Als dat niet het geval is, mag u verder gaan met vraag 14 tot en met vraag 20 ( de enquête afmaken).

M.b.t. de Bereikbaarheid MI-GLIS .

Het MI-GLIS is voor cliënten als volgt bereikbaar:

Via de website en het internet: voor alle relevante informatie en voor cliënten jonger dan 60 jaar zijn de producten hypothecaire uittreksels en perceelkaarten slechts via de website/het internet aan te vragen. Afhalen van het aangevraagde product geschiedt  op het kantoor. Voor alle overige diensten en producten bent u terecht op het kantoor aan de J.Lachmonstraat 187.

Via de telefoon: voor alle cliënten: tel no 403783; informatie etc.

Via het kantoor : voor alle cliënten, alleen voor de overige diensten en producten en . cliënten, die 60 jaar of ouder zijn mogen  hypothecaire uittreksels of perceelkaarten aanvragen via het kantoor (afd. Klantenservice).

Algemene vragen