Woord van de Directeur

Met de hervormingen van en binnen het instituut, streeft het MI-GLIS naar een professionele en betere dienstverlening ten behoeve van de Surinaamse burger en van alle business partners.

In 2010 is dit instituut bij wet ingesteld met als doel, de rechtszekerheid in grondregistratie te waarborgen. Het instituut is echter vanaf 2011 operationeel en dienstverlenend. Vanaf 2012 hebben er belangrijke innovatieve transformaties plaatsgevonden:

  • van uittreksels schrijven, naar het digitaal produceren ervan,
  • van passief werken naar pro-actief meedenken; efficiëntere en klantvriendelijkere dienstverlening;
  • van verspreide eilandjes van domeinen, naar bundeling en ook versterking van en door teamwork,
  • van een administratie kantoor naar een expertise centrum.

Kennis en ervaring worden meer gedeeld, en ook uitgebouwd met de steun van business partners en internationale samenwerkingsverbanden.

Accuraat, efficiënt en integer, zijn de sleutelwoorden binnen het MI-GLIS.

Ik ben ervan overtuigd, dat met eerdergenoemde waarden, in combinatie met een bezieling van alle medewerkers en een blijvend streven naar uitmuntendheid, het Managementinstituut GLIS uitgroeit tot een A1 instituut in Suriname.

Drs. Silvano Tjong-Ahin