Home

  • Wijziging openingstijden KvG
    Wijziging openingstijden KvG
  • Directeur MI-GLIS gekozen tot voorzitter van de “United Nations Expert Group on Land Administration and Management”
  • Lees het volledige artikel hier
  • Besluit Perceelsidentificaties SB 2016 no.129 is afgekondigd
  • Het is mogelijk om beperkte perceelsinformatie te bekijken online. Let wel dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan deze informatie. Mocht u merken dat perceelsinformatie incompleet of verouderd is, upload dan uw perceelskaart naar ons. Klik hier voor de MI-GLIS Percelen online.
  • U kunt hier snel zoeken naar de minimale waarde van grond