Geef aan de hand van uw klacht een of meerdere van onderstaande door.

Voor een klacht aangaande een:

  • PerceelsID dient u het PIDnummer in te vullen.
  • Hypothecair uittreksel dient u het C-nummer of het Straatregisternummer in te vullen.
  • Kopie C-B-D blad dient u het C-nummer in te vullen.
Klachten Formulier