Privacy Policy

Bekijk hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

Uitvoering van wettelijke taken

Het MI-GLIS gaat zorgvuldig om met de privacy van alle personen die voorkomen in zijn registraties. In de wet is geregeld dat deze registraties openbaar zijn. Het MI-GLIS gebruikt persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van zijn wettelijke taken. Bij het verzamelen, beheren en verstrekken van persoonsgegevens houdt het MI-GLIS zich aan de GLIS-wet.

Verwerken van persoonsgegevens

Op verschillende momenten of voor verschillende doeleinden verwerkt het MI-GLIS uw persoonsgegevens:

Hebt u bijvoorbeeld een perceel gekocht dan heeft het MI-GLIS uw gegevens opgenomen in de openbare registers en geregistreerd in het percelenbestand van het MI-GLIS. Het MI-GLIS verwerkt in deze situatie uw gegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het MI-GLIS houdt voor verschillende bronhouders een landelijke voorziening. Wanneer u een fout ontdekt in de objectgegevens in een van de registraties, kunt u een terugmelding doen. Voor het doen en afhandelen van een terugmelding worden persoonsgegevens verwerkt.

Voor het bestellen van producten, afnemen van diensten of vragen aan het MI-GLIS kunt u gebruik maken van webformulieren. De (persoons)gegevens die u verstrekt via de webformulieren zijn noodzakelijk om uw vraag of bestelling te kunnen afhandelen of de dienst te leveren. Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw verzoek in behandeling te nemen en verwerken uw gegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en het MI-GLIS.

Website MI-GLIS

Voor deze website maakt het MI-GLIS gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De website van het MI-GLIS maakt gebruik van functionele cookies.

Bezoekers 

Wanneer u het MI-GLIS bezoekt, wordt uw naam geregistreerd en eventueel de naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkt zodat het MI-GLIS, bijvoorbeeld in het geval van een calamiteit, weet wie zich in het gebouw bevindt. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Het MI-GLIS wordt onder andere beveiligd met beveiligingscamera’s. De beelden van de beveiligingscamera’s worden ter bescherming van onze medewerkers, bezoekers en eigendommen gebruikt en alleen in het kader van opsporings- en/of handhavingsdoeleinden met daartoe bevoegde instanties gedeeld. Wanneer u beveiligingsbeelden wilt inzien waarop u zelf staat, dient u een verzoek daartoe in te dienen bij de Functionaris voor de Afdeling Algemene Zaken van het MI-GLIS. De beveiligingsbeelden worden voor een maximaal aantal dagen bewaard, waarna ze automatisch worden overschreven.

Wanneer u als bezoeker gebruikmaakt van ons wifi-netwerk worden uw identiteitsgegevens (naam en achternaam) geregistreerd zodat u toegang kunt krijgen tot het netwerk. Ook worden het door u gebruikte IP-adres en MAC-adres geregistreerd. De voor het gebruik van het wifi-netwerk geregistreerde gegevens worden bewaard met het oog op eventueel onrechtmatig gebruik van het netwerk. Deze gegevens worden, na een zorgvuldige juridische beoordeling, alleen in het kader van opsporings- en/of handhavingsdoeleinden met daartoe bevoegde instanties gedeeld. De gegevens worden voor maximaal aantal maanden bewaard.

Informatiebeveiliging

Het MI-GLIS beveiligt uw gegevens met technische en organisatorische maatregelen. Het MI-GLIS werkt met organisaties welke ISO 27001 informatiebeveiliging gecertificeerd zijn.

wpChatIcon
wpChatIcon
We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).