Bewaarder

De Bewaarder is belast met (art. 18 GLISwet):

  • het bewaren van de openbare registers;
  • het verrichten van overschrijvingen, inschrijvingen of het plaatsen van aantekeningen in die registers, dan wel de doorhalingen van inschrijvingen, zoals hypotheken;
  • het bewaren en bijwerken van de registratie van schepen en luchtvaartuigen;
  • het bewaren en bijwerken van de percelenadministratie. De percelenadministratie kan gezien worden als een geïntegreerde en volledig geautomatiseerde vervanger van de verschillende hulpregisters die momenteel op het kantoor van de bewaarder gehouden worden (art. 59 GLISwet).

De werkzaamheden van de functie Hypotheekbewaarder worden met de nieuwe GLISwet uitgeoefend door de Bewaarder.

Openbare registers

Op grond van de wet houdt het MI-GLIS openbare registers bij. Deze registers bestaan onder meer uit afschriften van notariële akten die betrekking hebben op de registergoederen. In de meeste gevallen gaat het om overdrachtsakten en hypotheekakten.
De openbare registers bevatten feiten die aangeven welke rechten op de registergoederen rusten (rechtstoestand).
Bij het kopen of verkopen van registergoederen (o.a. percelen) of het bezwaren van deze met een hypotheek, is er volgens het Burgerlijk Wetboek een wettelijke verplichting om de notariële aktes in de Openbare Registers van het MI-GLIS in te schrijven. Op die manier blijft de bron van onze gegevens en informatie voortdurend actueel en zijn wij in staat om de rechtszekerheid te garanderen.

Hypothecair uittreksel (*zie aangepaste dienstverlening i.v.m. het coronavirus)
Het Hypothecair uittreksel is een van de belangrijkste diensten van de Bewaarder.

Hoe haal ik een hypothecair uittreksel?

  • Bij het MI-GLIS kantoor aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat #187
  • Bekijk de voorlichtingsvideo

De procedure voor het verkrijgen van een uittreksel is eenvoudig:

  • u neemt zoveel mogelijk bescheiden mee, zoals een perceelkaart (geen figuratieve kaart), uw akten of een oud hypothecair uittreksel;
  • u begeeft zich naar de klantenservice waar uw aanvraag in behandeling genomen wordt en u een aanvraagformulier ontvangt waarmee u terugkomt bij het afhalen van uw uittreksel;
  • er wordt voor u een onderzoek gestart om uw uittreksel te maken, de duur hiervan is afhankelijk van het betreffende perceel;
  • u wordt óf gebeld wanneer u uw uittreksel kunt ophalen.

Normen
Het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) werkt voortdurend aan het optimaliseren en waarborgen van haar kwaliteitsnormen.
De aangeboden akten en hypotheekstukken worden volgens onderstaande normen verwerkt:
a) Opname van alle type aktes in de Dagregister: in de regel binnen dezelfde dag van aanbieding
b) Verkoop en koop aktes worden binnen 9 werkdagen verwerkt
c) Hypotheek aktes worden binnen 9 werkdagen verwerkt
d) Beslagen worden binnen 3 werkdagen verwerkt
e) Beschikkingen worden binnen 18 werkdagen verwerkt

Reminders
Wilt u een kopie perceelkaart of een overzichtskaart aanvragen, lees hier hoe u dit kunt doen.
Wilt u een hypothecaire uittreksel aanvragen, lees hier verder hoe u dit het best kunt doen.
Bekijk ook de video voorlichting.

wpChatIcon
We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).