Het MI-GLIS
Het MI-GLIS is het instituut dat belast is met het beheer van Grondregistratie en Land Informatie systemen, het instituut is ingesteld bij de Wet Grondregistratie en Land Informatie systeem, nader te noemen de GLISwet.

Het MI-GLIS bestaat uit:
1.het Kantoor van de Bewaarder
2.het Kantoor van de GLIS-landmeter
Verder bevat het instituut nog de faciliterende en ondersteunende afdelingen zoals ICT, Human Resources, Research and Development en meer.

Structuur

Het instituut heeft tot taak:

  • Het houden en bijhouden van de openbare registers, waarin bij of  krachtens wet feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn, worden overgeschreven, ingeschreven of aangetekend;
  • het houden en bijhouden van de percelenadministratie, alsmede het vervaardigen, houden en bijhouden van het geometrisch bestand enhet houden van daaraan ten grondslag liggende bescheiden zodanig, dat zij gezamenlijk de rechtstoestand en de feitelijke gesteldheid van onroerende zaken alsmede de rechtstoestand van zakelijke rechten waaraan die zaken zijn onderworpen, volgens de bij het Instituut bekende gegevens weergeven;
  • het instandhouden van het Nationaal Geodetisch Referentiestelsel;
  • het houden en bijhouden van een registratie voor schepen;
  • het houden en bijhouden van een registratie voor luchtvaartuigen;
  • het houden en bijhouden, dan wel laten bijhouden van de overige gegevens welke deel uitmaken van het digitale systeem GLIS;
  • het verstrekken van informatie omtrent gegevens, door het Instituut verkregen in het kader van de vervulling van de hem opgedragen taken.

Missie
Een optimale situatie van rechtszekerheid betreffende het bezit van onroerende goederen en overige registergoederen met een betrouwbare databank van vastgoedgegevens als basis.

Visie
Het neerzetten van een solide en betrouwbaar instituut dat volgens de modernste technologie haar taken uitvoert.

Speerpunten
1) De beste op ons gebied
2) Een MI-GLIS met een verbeterde imago
3) Een transparante, professionele, A1 organisatie met duidelijk omschreven werkprocessen
4) Goed opgeleid, gemotiveerd personeel
5) Een uitstekende samenwerking met de overheid, het notariaat, landmeters, deurwaarders en overige gebruikers
6) Goed contact met de burgers middels regelmatige informatievoorziening

Graag enkele belangrijke aandachtspunten:
1) Het Domeinkantoor is geen onderdeel van het MI-GLIS.
2) Het MI-GLIS is geen onderdeel van het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer.
3) U bent nog steeds terecht bij het Domeinkantoor voor zaken als: betalen van grondhuurvergoeding, status van grondaanvraag, status van huurpercelen, etc.

wpChatIcon
We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).