Tarieven

U kunt de lijst ook downloaden via deze link.

De tarieven zijn ingegaan op 5 december 2016.

Inzage der registers (het hypothecair uittreksel)

Hypothecair uittreksel Tarief: SRD 25

Hypothecair uittreksel Express Service Tarief: SRD 30

(voor geselecteerde/gekwalificeerde Instituten)

 

Overschrijving van een akte in het register van overschrijvingen (Verkoop en koop)

De overschrijving vindt plaats door middel van overschrijving van transportakten in de openbare registers. Bijvoorbeeld akten van verkoop en koop en schenkingen. Op basis hiervan worden de registers bijgewerkt. Tarief: 5 promille (0.5%) van de waarde der goederen of zakelijke rechten. Als de waarde der goederen bijvoorbeeld SRD10.000 is, dan is het tarief 0.005 X SRD10.000 = SRD50. Dat zijn dan de kosten voor het MI-GLIS. De overige kosten van bijvoorbeeld de notaris of de zegelrechten van het Ministerie van Financien zijn in deze buiten beschouwing gelaten.

Perceelkaart

Print-out van een perceelkaart uit ons archief  (zwart-wit). Tarief: SRD 10

Perceelsidentificatie

Unieke code voor elk perceel in Suriname. Tarief: SRD 50

Inschrijving van een hypotheek of scheepshypotheek

Inschrijving van een borderel (uittreksel van de hypotheekakte) in het register van inschrijvingen. Tarief: 8 promille van de leensom + SRD 0.70

Inschrijving ter vernieuwing van een hypotheek of scheepshypotheek (vernieuwingsborderel)

Voordat het hypotheekrecht vervalt, kan dit recht verlengd worden door het opnieuw in te schrijven. Bijvoorbeeld bij verlenging van de aflossingsperiode van een hypotheek die langer dan 15 jaar zal duren.Tarief: SRD 500 per hypotheek

 

Toevoegingsborderel/Meerdere zekerheidsstelling

Aan een hypothecaire inschrijving kan er een toevoeging plaatsvinden van bijvoorbeeld een perceel, een schuldenaar een leensom. Tarief: SRD 500

Inschrijving van een rectificatie borderel

Inschrijving van een borderel ter rectificatie van een eerder ingeschreven borderel. Tarief: SRD 100

Doorhaling van een inschrijving van een hypotheek of scheepshypotheek

Toestemming van een schuldeiser om een hypotheek door te halen. Tarief: SRD 25 Per inschrijving

Overschrijving van een beschikking in het register van overschrijvingen

De overschrijving vindt plaats door middel van overschrijving van de beschikking in de openbare registers. Tarief: SRD 10

Overschrijving van een beslag

Door de rechter goedgekeurde verzoeken van een verzoeker om beslag te leggen op een onroerend goed van een derde. Dit is een authentiek stuk dat wordt ingeschreven in de registers. Tarief: SRD 200 Per perceel

Opheffing van een beslag

Opheffing van ad. 7. Tarief: SRD 25 Per Beslaglegging

Aantekeningen

Het plaatsen van een aantekening ter zijde van (scheeps)hypotheken, beslagen, andere in- of overschrijvingen, of het scheepsregister.

Deze documenten betreffen in bepaalde gevallen niet wettig verplichte stukken die voor het sociaaleconomisch verkeer wel van belang zijn, zoals:

a) de aantekening van een onderhandse verkoop van onroerend goed. Dit komt vooral voor bij de verkoop van grondhuur percelen

b) bepaalde rechterlijke uitspraken (vonnissen)

c) cessies

d) erfrechtsverklaringen

e) ontbindingen van koopovereenkomsten.

Tarief: SRD 250 Per aantekening

Getuigschriften

Verklaringen van de bewaarder betreffende de eigendom of de bezwaring van onroerende goederen. Bijvoorbeeld:

a) Verklaring  van “geen onroerend goed” Tarief: SRD 20 Inzake de Verklaring van geen onroerend goed

 

b) overige verklaringen, zoals de “Verklaring van bezwaardheid”. Tarief: SRD 25 per inschrijving

Inzake de Verklaring van bezwaardheid

 

Afschriften

Het gaat hier om afschriften van stukken die in de openbare registers staan ingeschreven of aldaar berusten. Bijvoorbeeld:

a) overdrachten

b) scheidingen en delingen

c) beschikkingen (grondhuur, erfpacht of resoluties)

d) akten van vruchtgebruik

e) afstanddoening van vruchtgebruik

f) recht van opstal.

Tarief: SRD 100 Per afschrift

Tarief: SRD 150 Inzake Gecollationeerde afschriften

Vonnis

Elk uitvoerbaar vonnis van de rechter kan, indien nodig, worden aangetekend, met name de nietigverklaringen van akten. Bijvoorbeeld grondhuurbeschikkingen, notariële overdracht, onderhandse verkoop. Tarief: SRD 50

Kopieen

Kopieën van akten. Tarief: SRD 25

 

Boete

Bij late overschrijving van akten. Tarief: SRD 500 per week

Formulier 1a

Hoofdblad Tarief: SRD 5

Formulier 1b

Vervolgblad Tarief: SRD 5

Formulier 2a

Hoofdblad Tarief: SRD 5

Formulier 2b

Vervolgblad Tarief: SRD 5

Fotokaart A4 kleur (luchtfoto incl. percelen)

Kleuren plattegrond uit het voorlopig geometrisch bestand, bestaande uit percelen, straten en een luchtfoto als onderliggende laag, op A4 formaat. Tarief: SRD 60

Fotokaart A3 z/w (luchtfoto incl. percelen)

Zwart-wit plattegrond uit het voorlopig geometrisch bestand, bestaande uit percelen, straten en een luchtfoto als onderliggende laag, op A3 formaat. Tarief: SRD 60

Fotokaart A3 kleur (luchtfoto inclusief percelen)

Kleuren plattegrond uit het voorlopig geometrisch bestand, bestaande uit percelen, straten en een luchtfoto als onderliggende laag, op A3 formaat. Tarief: SRD 120

Overzichtskaart A1 zwart wit zonder luchtfoto

Zwart-wit plattegrond uit het voorlopig geometrisch bestand, bestaande uit percelen, en straten, op A1 formaat. Tarief: SRD 110

Overzichtskaart A1 kleur zonder luchtfoto

Kleuren plattegrond uit het voorlopig geometrisch bestand, bestaande uit percelen, en straten, op A1 formaat. Tarief: SRD 165

Overzichtskaart A0 zwart wit zonder luchtfoto

Zwart-wit plattegrond uit het voorlopig geometrisch bestand, bestaande uit percelen, en straten, op A0 formaat. Tarief: SRD 140

Overzichtkaart A0 kleur zonder luchtfoto

Kleuren plattegrond uit het voorlopig geometrisch bestand, bestaande uit percelen, en straten, op A0 formaat. Tarief: SRD 210

Overzichtkaart A2 zwart wit zonder luchtfoto

Zwart-wit plattegrond uit het voorlopig geometrisch bestand, bestaande uit percelen, en straten, op A2 formaat. Tarief: SRD 80

Overzichtkaart A2 kleur zonder luchtfoto

Kleuren plattegrond uit het voorlopig geometrisch bestand, bestaande uit percelen, en straten, op A2 formaat. Tarief: SRD 120

Overzichtkaart A4 kleur zonder luchtfoto

Kleuren plattegrond uit het voorlopig geometrisch bestand, bestaande uit percelen, en straten, op A4 formaat. Tarief: SRD 30

Overzichtkaart A4 z/w zonder luchtfoto

Zwart-wit plattegrond uit het voorlopig geometrisch bestand, bestaande uit percelen, en straten, op A4 formaat. Tarief: SRD 20

Overzichtkaart A3 z/w zonder luchtfoto

Zwart-wit plattegrond uit het voorlopig geometrisch bestand, bestaande uit percelen, en straten, op A3 formaat. Tarief: SRD 50

Overzichtkaart A3 kleur zonder luchtfoto

Kleuren plattegrond uit het voorlopig geometrisch bestand, bestaande uit percelen, en straten, op A3 formaat. Tarief: SRD 75

Fotokaart A4 <1 km2 (luchtfoto excl. percelen) geo-gerefereerd

Geo-gerefereerde, digitale plattegrond uit het voorlopig geometrisch bestand, van een gebied kleiner dan 1km2, bestaande uit percelen, straten en een luchtfoto als onderliggende laag, op A4 formaat. Tarief: SRD 20

Fotokaart A4 z/w (luchtfoto incl. percelen)

Zwart-wit plattegrond uit het voorlopig geometrisch bestand, bestaande uit percelen, straten en een luchtfoto als onderliggende laag, op A4 formaat. Tarief: SRD 30

Thematische kaart

Topografische kaart uit het CBL archief, op een specifieke schaal, waarop het aardoppervlak wordt beschreven m.b.v. rivieren, reliëf, etc.. Tarief: SRD 2 per info/ per perceel

CBL kaart

Topografische kaart uit het CBL archief, op een specifieke schaal, waarop het aardoppervlak wordt beschreven m.b.v. rivieren, reliëf, etc.. Tarief: SRD 30

NSP Punt

Referentiepunt, bekend in hoogte, dat gebruikt wordt voor de hoogtebepaling. Tarief: SRD 10

Orthofoto onbewerkt Zone 1 (nr. 01-04)

Onbewerkte, infra rode luchtfoto op MR-SID formaat, begrensd door de volgende gebieden: Vijfde rijweg, westelijke deel Commewijne, Atlantische oceaan, Leleydorp. Tarief: SRD 500

Orthofoto onbewerkt Zone 2 (nr. 05, 06)

Onbewerkte, infra rode luchtfoto op MR-SID formaat, van de volgende gebieden: Omgeving vijfde Rijweg, Ten noorden en zuiden van de Oost-west verbinding, tot de Corantijnrivier. Tarief: SRD 450

Orthofoto onbewerkt Zone 3 (nr. 07-012)

Onbewerkte, infra rode luchtfoto op MR-SID formaat, van de volgende gebieden: Commewijne tot Marowijne. Tarief: SRD 400

Orthofoto onbewerkt Zone 4 (nr. 14-16)

Onbewerkte, infra rode luchtfoto op MR-SID formaat, van de volgende gebieden: Commewijne tot Marowijne. Tarief: SRD 350

Orthofoto onbewerkt Zone 5 (nr. 13)

Onbewerkte, infra rode luchtfoto op MR-SID formaat, van het gebied Nickerie. Tarief: SRD 400

Orthofoto bewerkt Gebied <1km2 JPEG

Gedeelte van de infra rode luchtfoto van een gebied met een oppervlak kleiner dan 1km2 op JPEG formaat. Tarief: SRD 12.50

Orthofoto bewerkt 50 km2 < Gebied < 100 km2 JPEG & JGW (geo-gerefereerd)

Gedeelte van de infra rode luchtfoto van een gebied met een oppervlak tussen 50 en 100km2 op JPEG en JGW formaat (geo-gerefereerd). Tarief: SRD 60

Orthofoto bewerkt Gebied < 1km2 JPEG & JGW (geo-gerefereerd)

Gedeelte van de infra rode luchtfoto van een gebied met een oppervlak kleiner dan 1km2 op JPEG en JWG formaat (geo-gerefereerd). Tarief: SRD 20

Orthofoto bewerkt 1 km2 < Gebied < 10 km2 JPEG

Gedeelte van de infra rode luchtfoto van een gebied met een oppervlak tussen 1 en 10 km2 op JPEG formaat. Tarief: SRD 22.50

Orthofoto bewerkt 1 km2 < Gebied < 10 km2 JPEG & JGW (geo-gerefereerd)

Gedeelte van de infra rode luchtfoto van een gebied met een oppervlak tussen 1 en 10 km2 op JPEG en JWG formaat (geo-gerefereerd). Tarief: SRD 30

Orthofoto bewerkt 10 km2 < Gebied < 25 km2 JPEG

Gedeelte van de infra rode luchtfoto van een gebied met een oppervlak tussen 10 en 25 km2 op JPEG formaat. Tarief: SRD 32.50

Orthofoto bewerkt 10 km2 < Gebied < 25 km2 JPEG & JGW (Geo-gerefereerd)

Gedeelte van de infra rode luchtfoto van een gebied met een oppervlak tussen 10 en 25 km2 op JPEG en JWG formaat (geo-gerefereerd). Tarief: SRD 40

Orthofoto bewerkt 25 km2 < Gebied < 50 km2 JPEG

Gedeelte van de infra rode luchtfoto van een gebied met een oppervlak tussen 25 en 50 km2 op JPEG formaat. Tarief: SRD 42.50

Orthofoto bewerkt 25 km2 < Gebied < 50 km2 JPEG & JGW (Geo-gerefereerd)

Gedeelte van de infra rode luchtfoto van een gebied met een oppervlak tussen 25 en 50 km2 op JPEG en JWG formaat (geo-gerefereerd). Tarief: SRD 50

Orthofoto bewerkt 50 km2 < Gebied < 100 km2 JPEG

Gedeelte van de infra rode luchtfoto van een gebied met een oppervlak tussen 50 en 100 km2 op JPEG formaat. Tarief: SRD 52.50

Coordinaten

X en y coördinaten, uitgedrukt in meters of graden, seconden, minuten. Tarief: SRD 2

Verhuur 1 rover

Verhuur GPS apparaat voor gebieden waar er RTK (Real Time Kinematic) ontvangst is. Tarief: SRD 502.50

Verhuur 1 rover en 1 Base

Verhuur van twee aparte GPS apparaten, voor gebieden waar er geen RTK ontvangst is, vb. de binnenstad van Paramaribo. Tarief: SRD 586.25

Verhuur 2 rovers en 1 Base

Verhuur van 3 aparte GPS apparaten. Tarief: SRD 670

Verhuur 1 rover en 1 radio

Verhuur van een GPS apparaat met een UHF (Ultra High frequency) radio. Tarief: SRD 502.50

Verhuur GPS operator

Een medewerker van het MI-GLIS die het GPS apparaat bediend. Tarief: SRD 251.25 Per persoon, per werkdag van 8 uren

 

Inmeten punten m.b.v. een basislijn

Door een MI-GLIS medewerker worden coördinaten van 2 punten ingemeten met een GPS apparaat. Tarief: SRD 100

Transportkosten

Transport van de MI-GLIS medewerker naar de locatie waar gemeten moet worden. Tarief: SRD 65

Downloaden/uploaden van files

Files uit het meetinstrument downloaden of daarin uploaden. Tarief: SRD 50/ file

Berekenen van coordinaten m.b.v. een basislijn

Post processen (meting vereffenen) van statische GPS metingen. Tarief: SRD 50/ file

Onderzoeken & Opmaken Expertise Rapport

In opdracht van de rechter onderzoek verrichten en een expertise rapport maken. Tarief: Minimaal SRD 1.000,-

 
Het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) maakt bekend dat per 27 oktober 2016 het Staatsbesluit inzake de vaststelling van tarieven (Besluit vergoeding voor diensten van het Management Instituut GLIS en bevoegdheid bestuur Management Instituut GLIS de hoogte te wijzigen – zie ook ‘het Staatsbesluit inzake toekenning perceels ID’s’ ) is afgekondigd. Met dit Staatsbesluit zijn voor het eerst de tarieven voor diensten van het MI-GLIS conform de GLISwet vastgesteld. Een uitgebreide lijst van de vastgestelde tarieven voor diensten van het MI-GLIS vindt u hieronder.