Tarieven

U kunt de lijst ook downloaden via deze link.

De tarieven zijn ingegaan op 5 december 2016.

Het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) maakt bekend dat per 27 oktober 2016 het Staatsbesluit inzake de vaststelling van tarieven (Besluit vergoeding voor diensten van het Management Instituut GLIS en bevoegdheid bestuur Management Instituut GLIS de hoogte te wijzigen – zie ook ‘het Staatsbesluit inzake toekenning perceels ID’s’ ) is afgekondigd. Met dit Staatsbesluit zijn voor het eerst de tarieven voor diensten van het MI-GLIS conform de GLISWET vastgesteld. Een uitgebreide lijst van de vastgestelde tarieven voor diensten van het MI-GLIS vindt u hierboven.