Heropening GBB/MI-GLIS service loket Nickerie leidt tot blijde gezichten.

Vanaf maandag 22 januari 2024 kunnen Nickeriaanse burgers hun hypothecaire uittreksels en verklaringen van geen onroerend goed wederom aanvragen en afhalen bij het GBB-MI-GLIS service loket, dat gehuisvest is in een dependance van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) aan de RP Bharosstraat no.80 te Nieuw Nickerie. Het service loket werd onder belangstelling van de burgerij en stakeholders op vrijdag 19 januari 2024 officieel heropend door de aanwezige bestuurders van het MI-GLIS en de heer Sodhier Hanoeman, die de minister van GBB, mevrouw Dinotha Vorstwijk, vertegenwoordigde.

Mevrouw Krishna Bajnath, voorzitter van het AHP project Nickerie en tevens voorzitter van stichting Sari, gaf in haar toespraak aan zeer blij te zijn met deze herontwikkeling in het distrikt, aangezien Nickeriaanse burgers en instellingen enorme bedragen moeten betalen voor hypothecaire uittreksel die via tussenpersonen worden aangevraagd. Dit, terwijl de kosten voor een hypothecaire uittreksel slechts SRD 30,= bedraagt. “Met de heropening van het loket zullen de kosten voor de burgers minder zijn.” Ook de heer Hanoeman deelde de blijdschap en bedankte in zijn rede de president Chandrikapersad Santhokie, de vice-president Ronnie Brunswijk, de minister van GBB en bovenal het bestuur, medewerkers en staf van het MI-GLIS voor de heropening van het loket in het distrikt. Daarnaast hebben de aanwezige burgers hun waardering uitgesproken over de heropening van het service loket.

Door de uitbraak van de COVID-19 pandemie en andere uitdagingen om het service-loket draaiende te houden, had het toenmalig bestuur in 2020 besloten de dienstverlening tijdelijk stop te zetten. Samen met het ministerie van GBB en de ondersteuning van de in Nickerie opererende notarissen wordt de dienstverlening thans opgepakt.

Directeur van het MI-GLIS, mevrouw Glenda Heikerk, blikte terug op de opening van het MI-GLIS loket in 2015, dat was opgezet met het oogmerk de dienstverlening dichterbij de Nickeriaanse gemeenschap te brengen en daarmee gestalte te geven aan de decentralisatie gedachte. Ze sprak haar dank uit aan de belastingdienst Nickerie die destijds de ruimte daarvoor geboden had en voorts aan iedereen die zijn/haar schouders thans onder het werk heeft gezet. Met de heropening van het service loket is het verzoek van de burgermoeder van het district Nickerie aan het instituut ingewilligd en is de belofte van de president van de Republiek Suriname aan de Nickeriaanse gemeenschap ingelost.

Het MI-GLIS is thans bezig met een behoeftepeiling in andere distrikten en zal afhankelijk van het resultaat nagaan op welke wijze de dienstverlening lokaal kan worden verleend. Dit serviceloket is een gezamenlijk project van het MI-GLIS en het vakministerie GBB.

wpChatIcon
wpChatIcon
We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).