Ricardo Vreden nieuwe directeur MI GLIS

Ricardo Vreden is door president Chandrikapersad Santokhi beëdigd als nieuwe directeur van het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem (MI GLIS). De beëdiging vond plaats op woensdag 20 maart 2024 op het Presidentieel Paleis. Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat hij samen met de overige bestuursleden een sterk, effectief en transparant beleid voert ten dienste van de samenleving en het instituut. De president zei in zijn toespraak dat er gewerkt moet worden aan stukje gerustheid en tevredenheid zodat alle Surinamers zich beschermd voelen als het om hun grond gaat.

President Santokhi zei in zijn toespraak dat grond, grondbeleid en grondvraagstukken zeer actueel zijn en het dagelijks leven van veel mensen beheersen met plezierige en minder plezierige momenten. De regering wil meer transparantie bereiken door digitalisering, zodat iedereen kan volgen hoe de processen verlopen vanaf de aanvraag tot en met de toewijzing. “We willen meer duidelijkheid in het grondbeleid, dat alles gepubliceerd wordt en dat grondproblemen van burgers daadwerkelijk aangepakt worden op verschillende niveaus, ook bij het intituut”, sprak het staatshoofd.

De president gaf aan dat de regering reeds verschillende maatregelen en besluiten heeft genomen en vroeg effectieve uitvoering van deze besluiten om garantie en meer rechtszekerheid te bieden aan rechthebbenden bij expiratie van grondhuur en erfpachtrecht. President Santokhi vroeg ook  om speciale aandacht voor het verdelen van familiepercelen, voor het inlopen van achterstanden en voor de uitvoering van het grondconversiebeleid zodat alle personen die een toewijzing hebben ontvangen inderdaad toegang krijgen tot hun perceel. De regering heeft voor ontsluiting reeds verschillende financiële middelen op de begroting opgebracht.

Het staatshoofd zei ook dat de regering werkt aan versterking van het ministerie van GBB en het GLIS instituut, door uitbreiding met meer landmeters. Er is reeds een GLIS-landmeter benoemd en beëdigd. De regering gaat nu over tot benoemingen van plaatsvervangende GLIS-landmeters die effectief ingezet zullen worden, zodat het probleem van achterstanden en lange wachttijden voor eens en voor  altijd verholpen wordt. “Er is veel gedaan in de afgelopen tijd, maar er moet nog veel gedaan worden om verbetering te brengen. Het kan veel beter en daar gaat u een bijdrage aan leveren”, sprak het staatshoofd de nieuwe directeur toe.

Vreden is geen onbekedende bij het MI GLIS. Hij heeft eerder gewerkt als bewaarder en is vanwege zijn verdiensten en ervaring door de regering gekozen als directeur. De nieuwe directeur zal allereerst het probleem met perceelsID’s aanpakken en zal hiervoor een meeting hebben met de landmeters om te horen wat de knelpunten zijn en te kijken hoe deze aan te pakken.

wpChatIcon