Nieuwe GLIS-landmeter heeft ontmoeting met beëdigde landmeters
 

Na bijkans 6 jaar heeft de nieuwe Glis-landmeter, dhr. dhr. Jo Elton Vola B. Tech, MSc. een ontmoeting gehad met beëdigde landmeters die geregistreerd zijn bij het MI-GLIS. Deze bijeenkomst vond plaats op vrijdag 3 mei 2024 in de vergaderzaal van het MI-GLIS.

Tijdens deze bijeenkomst hebben de landmeters kennis gemaakt met dhr. Vola en is er van gedachten gewisseld over diverse zaken de landmeters rakende. Tevens werden er enkele mededelingen gedaan waaronder:

  • Er zullen meerdere bijeenkomsten/meetings met landmeters ingepland worden ter bevorderen van een goede samenwerking;
  • Binnen een niet al te lange termijn, zal een tuchtcollege voor beëdigde landmeters geïnstalleerd worden, waarin een vertegenwoordiger van de beëdigde landmeters zitting zal nemen;
  • De kosten voor het indienen van een PID-aanvraag bedragen SRD 60. Deze kosten zullen binnen afzienbare tijd verhoogd worden;
  • Er zullen kosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van CORS-diensten;
  • De Landmeters Instructie van 2014 wordt gewijzigd. Voor de inwerking treding van de nieuwe instructie, zal deze worden opgestuurd naar de landmeters voor feedback.

 

MI-GLIS directeur, dhr. Ricardo A. Vreden, sprak de enquêteurs ook toe. Naast de toespraak van de GLIS-enquêteur en de toespraak van de directeur, werden andere kwesties met betrekking tot de toewijzing van perceelsidentifcaties (PerceelsID’s) en het Nationaal Geodetisch Referentie Systeem (NGRS) belicht doormiddel van presentaties.

Hierna werden de landmeters in de gelegenheid gesteld vragen te stellen waarbij zij hun ontevredenheid mochten uitten en hun wensen en grieven kenbaar mochten maken. Waar nodig werden aspecten toegelicht door het MI-GLIS bestuur, onder leiding van de heer Ricardo Vreden (Directeur), dhr. Ganeshkoemar Kandhai (GLIS bewaarder), en de heer Jo Elton Vola B. Tech, MSc. (GLIS landmeter).

Ondanks de geringe opkomst onder de landmeters was het bestuur blij de eerste aanzet te hebben genomen naar een betere onderlinge samenwerking. Bij eerstvolgende meeting kijkt het bestuur ernaar uit alle gecertificeerde landmeters ontvangen.

wpChatIcon
We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).