Verklaring van geen onroerend goed

De verklaring van geen onroerend goed is een verklaring waarin staat aangegeven dat iemand geen onroerend goed op zijn/haar naam heeft of over een beperkt zakelijk recht beschikt. Een beperkt zakelijk recht is bijv. het recht van vruchtgebruik.

 Hoe vraag ik een verklaring van geen onroerend goed aan?

 • Vanwege de huidige situatie als gevolg van de COVID-19 pandemie, kunnen deze verklaringen uitsluitend via e-mail worden aangevraagd en wel via het e-mailadres: verklaring@miglis.sr.
  Aan uw e-mailbericht moeten zijn toegevoegd:

  1. uw telefoonnummer
  2. uw adres
  3. een duidelijke scan/foto van uw ID-kaart
 • Wanneer uw verklaring af is wordt u gebeld en krijgt u instructies t.a.v. het ophalen. In de regel duurt het ± 3 werkdagen
 • de kosten voor een verklaring van geen onroerend goed zijn vastgesteld op SRD 24. Dit bedrag wordt in de eerste plaats in rekening gebracht voor het onderzoek dat verricht wordt in de openbare registers. Het wordt dan ook in rekening gebracht ongeacht of de verklaring geproduceerd kan worden.
 • Zie ook onze tarievenlijst voor eventuele aanpassingen.